• Aumenta el tamaño del texto
  • Disminuye el tamaño del texto
  • Imprimir

Programes de Recerca

Oncologia

Laboratori de càncer colorectal

Eduard Batlle

Eduard Batlle

Cap de Grup

ICREA Research ProfessorICREA
ERC Advanced GrantERC
Tel Oficina : +34 93 40 39008
Tel Lab : +34 93 403 90 07
correu-e : eduard.batlleirbbarcelona.org

Introducció

El càncer colorectal (CCR) constitueix una de les principals causes de mort per càncer a tot el món. La majoria dels tumors colorectals s’inicien com a lesions benignes, però una petita proporció pot evolucionar fins a estadis més malignes si s’acumulen les alteracions genètiques apropiades en oncogens i gens supressors de tumors. El darrer i mortal pas en la progressió del CCR és la metàstasi o disseminació de les cèl·lules canceroses a altres òrgans, en especial el fetge.

Camps d'Investigació

El nostre laboratori estudia la iniciació del CCR i la seva progressió des de les fases primerenques fins a la formació de tumors agressius. Desenvolupem models cel·lulars i animals que imiten aquesta malaltia devastadora, amb l’objectiu final de poder dissenyar noves eines diagnòstiques i terapèutiques.

Línies de Recerca

1) Cèl·lules mare intestinals i cèl·lules mare de CCR
La nostra recerca es centra en la identificació, l’aïllament i la caracterització de les cèl·lules mare intestinals i de les seves versions tumorals presents en el CCR. El nostre objectiu és identificar la relació existent entre la renovació cel·lular a l’epiteli intestinal, l’especificació de la característica de cèl·lula mare i la iniciació i progressió del CRC.

2) Els receptors EphB/ephrinB en el CCR
Recentment hem demostrat que els receptors EphB2 i EphB3, dos gens diana del complex beta-catenina/TCF, suprimeixen la progressió del CRC més enllà de les primeres fases de desenvolupament del tumor. La majoria dels CCR silencien l’expressió dels receptors EphB al voltant de la transició adenoma-carcinoma, malgrat la presència de senyalització constitutiva per la ruta de Wnt. Actualment estem estudiant de quina manera l’activitat EphB bloqueja la malignització del tumors colorrectals i també el mecanisme molecular responsable del silenciament de l’expressió d’EphB2 i EphB3 en el CCR avançat.

Cancer

Early Colorectal Cancer lesions (dashed line) showing nuclear beta-catenin accumulation and expression of EphB2

3) La colonització del fetge per part de les cèl·lules mare
Les metàstasis a fetge són la principal causa de mort per càncer colorectal. Tot i la mortalitat associada, encara es desconeixen els mecanismes responsables de la colonització del fetge per part de les cèl·lules de CCR. El nostre objectiu és identificar el programa genètic que permet a les cèl·lules del CCR fer metàstasi a fetge amb la idea de desenvolupar noves estratègies terapèutiques per bloquejar aquesta etapa crítica de la malaltia.

4) Mecanismes moleculars que regeixen l’especificació de les cèl•lules mare en l’epiteli normal i en la iniciació del CCR
L’epiteli intestinal és un exemple bàsic de renovació cel·lular en els teixits adults. El compartiment proliferatiu de l’epiteli intestinal està estructurat en milions d’invaginacions, que es coneixen amb el nom de criptes de Lieberkhühn. Cadascuna d’aquestes estructures és una unitat de desenvolupament que contribueix a la completa renovació de l’epiteli cada pocs dies durant tota la vida.

La renovació cel·lular a l’epiteli intestinal es manté gràcies a un petit grup de cèl·lules mare intestinals que resideixen a la base de cada cripta. Aquestes cèl·lules mare es dupliquen de manera lenta i continua, donant lloc a una població transitòria de cèl·lules progenitores que es divideixen molt ràpidament mentre migren cap al lumen intestinal. En el terç superior de les criptes, aquestes cèl·lules aturen el cicle cel·lular i es diferencien. Després d’un període d’entre 3 i 5 dies, són exfoliades al lumen i substituïdes per nous descendents que s’han produït al fons de les criptes.

Els senyals pel factor Wnt són necessaris per al manteniment de les cèl·lules mare, però també ho són per a la iniciació del CCR. Nosaltres analitzem les semblances i diferències que hi ha en els mecanismes moleculars responsables del manteniment de les cèl·lules mare i de les cèl·lules mare mutants en resposta als senyals Wnt a través de la generació de models experimentals animals que imiten la iniciació de la malaltia. La finalitat d'aquests estudis és identificar dianes moleculars que es podrien utilitzar durant les primeres fases de la malaltia i, en especial, en els pacients que pateixen poliposi adenomatosa familiar (FAP).

5) Contribució a les mutacions in altres vies de senyalització per a la progressió del CCR
Mentre el CCR progressa, les cèl·lules mutants acumulen alteracions en altres vies de senyalització que modulen el fenotip progenitor inicial imposat per les mutacions en la senyalització Wnt. Actualment centrem la nostra recerca en la contribució de la via de senyalització del TGF-beta a la carcinogènesi mitjançant l’ús de perfils d’expressió gènica de mostres tumorals de pacients i de models cel·lulars i animals en les quals podem induir o anular de forma selectiva la senyalització per TGF-beta.

Finançament

Aquest grup rep finançament de les següents institucions:

  • Ministerio de Educación y Ciencia
  • Comissió Europea (FP6)
  • Generalitat de Catalunya
Més informació

Postdoctoral positions

We are continuously seeking for outstanding postdoctoral researchers that would like to join our laboratory and investigate the relationship between stem cells and cancer in the intestine.

To apply for a postdoctoral fellowship in my laboratory, please provide: A detailed curriculum vitae including a brief statement of your reason for interest in the lab and your goals for a post-doctoral fellowship, and three letters of reference.

Send inquires to:
Eduard Batlle
eduard.batllearrobairbbarcelona.org

Recerca de publicacions científiques

Recerca de publicacions científiques


Trustees:
  • Generalitat de catalunya
  • Generalitat de catalunya. Salut
  • Universidad de Barcelona
  • Fundación BBVA

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Parc Científic de Barcelona Parc Científic de Barcelona

C/ Baldiri Reixac 10
08028 Barcelona - Espanya
Tel: +34 93 402 02 50 | Fax: +34 93 403 71 14
infoarrobairbbarcelona.org