The Barcelona Institute of Science and Technology

La missió de The Barcelona Institute of Science and Technology és promoure recerca innovadora en ciència i tecnologia dins d'un entorn d'excel·lència científica multidisciplinar. La seva comunitat científica està formada per membres dels centres de recerca participants: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Els objectius de The Barcelona Institute of Science and Technology són:

  1. Contribuir a millorar les condicions per desenvolupar recerca de qualitat i augmentar-ne la visibilitat internacional.
  2. Oferir programes internacionals d'excel·lència per a postgraduats.
  3. Generar massa crítica per multiplicar la capacitat dels centres de recerca en transferència de coneixement, plataformes científiques i tecnològiques i atracció de talent.
  4. Col.laborar amb institucions científiques, empreses, membres de la societat i entitats públiques o privades per tal de complir aquests objectius.