Formació

Com a part de la nostra missió de promoure una recerca excel·lent en un entorn multidisciplinari, adoptem el compromís de formar científics i maximitzar l’impacte de la nostra ciència en la societat.

Coordinada per l’Oficina Acadèmica, amb la col·laboració d’altres departaments, la formació complementària se centra en els nostres investigadors doctorals i postdoctorals. Tanmateix, també s’implementen activitats de formació a tota la comunitat.

 

Programa d’activitats

Oferim una àmplia gamma d’activitats de formació periòdiques (cursos i tallers) més enllà del laboratori que busquen desenvolupar i enfortir les competències bàsiques complementàries necessàries per a una carrera investigadora reeixida.

El nostre programa de formació tracta principalment d’habilitats transferibles, però també inclou cursos més tècnics. Les activitats formatives es divideixen en les categories següents:

 

1. Desenvolupament professional

Tallers per millorar els coneixements, les habilitats i l’experiència dels investigadors, que els permetran aprofitar la seva ciència i obrir oportunitats professionals més enllà del món acadèmic.

 

2. Innovació

El Departament d’Innovació de l’IRB Barcelona participa activament en el disseny d’activitats de formació relacionades amb la innovació (ja sigui impartint-les o facilitant el contacte amb experts). La formació està dissenyada per millorar una àmplia gamma d’aptituds tant tècniques com interpersonals relacionades amb l’emprenedoria i el desenvolupament empresarial.
Aquesta secció inclou tallers i activitats de formació, que es divideixen en quatre eixos: transferència de tecnologia, emprenedoria, proposta de valor i innovació.

 

3. Comunicació

Els tallers sobre habilitats comunicatives tenen com a objectiu ajudar els investigadors a millorar la seva comunicació oral/escrita no només quan s’adrecen a un públic científic, sinó també al públic en general.

 

4. Formació cientificotècnica

Els tallers d’habilitats tècniques i científiques pretenen millorar les habilitats i els coneixements dels investigadors respecte a tècniques específiques, coneixements informàtics, etc.

 

5. Desenvolupament professional personal

Cada investigador doctoral està supervisat per un comitè assessor de tesi, format per tres membres. Aquest comitè és responsable de la tutorització, el seguiment i l’orientació de l’investigador en tots els aspectes relacionats amb la tesi i el desenvolupament professional. El comitè no només pretén proporcionar suport i orientació sobre qüestions científiques, sinó també atendre qualsevol preocupació individual que pugui sorgir.
A més, seguint els principis de la Carta Europea de l’Investigador, a partir del 2020 l’IRB Barcelona està implementant un conjunt de mesures per reforçar el desenvolupament professional de manera personalitzada. En aquest sentit, el 2019 diversos membres del Departament de Recursos Humans i Assumptes Acadèmics van rebre formació especialitzada com a “assessors professionals” i ara estan duent a terme plans de desenvolupament professional individualitzats per a investigadors doctorals, que els ajuden a identificar, adquirir o enfortir habilitats que serviran per millorar les seves perspectives laborals