Relacions institucionals

Fonts de Finançament

L’IRB Barcelona està finançat principalment per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut i del Departament d'Economia i Coneixement. Altres fonts de finançament addicionals provenen del Ministeri d’Economia i Competivitat espanyol i de la Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). També rep finançament de projectes competitius d’agències públiques i privades -nacionals i europees-, i de patrocinadors privats.

Finançament principal

economia salud

Altres fonts de finançament

micinn Severo Ochoa Instituto Salud Carlos III

EC ERC FP7

Agaur  


Universidad de Barcelona ICREA IBMB-CSIC

CIBERDEM CIBERBBN CIBERNED

CIBERER


Obra Social la Caixa Fundación BBVA Fundación Botín Fundación Catalunya La Pedrera