Quick facts

Excel·lència assegurada per avaluació

El Comitè Científic Assessor de l’IRB Barcelona està composat per líders mundials en biomedicina, i es reuneix regularment per avaluar i guiar l’IRB Barcelona en la seva estratègia científica i institucional. El Comitè avalua periòdicament els nostres grups de recerca seguint estàndards internacionals.

Optimització de la trasferència de tecnologia

Un Comitè Assessor Empresarial d’experts provinents del món farmacèutic, inversor i acadèmic també contribueixen a identificar les millors estratègies per transferir els resultats de l’IRB Barcelona en un valor real per a la indústria i la societat i detectar oportunitats empresarials.

Un entorn únic

L’RB Barcelona es troba situat al Parc Científic de Barcelona (PCB) al Campus Pedralbes de la Universitat de Barcelona (UB). Forma part de la Bioregió de Catalunya, un marc de centres de recerca d’excel·lència, universitat, parcs científics, hospitals, infraestructures científiques i companyies farmacèutiques que comparteixen el focus en les ciències de la vida. També és part del sistema CERCA de centres de recerca catalans.

El nostre òrgan de govern

El patronat de l’institut està composat per membres de la Generalitat de Catalunya (del Departament d’Economia i del de Salut), la Universitat de Barcelona (UB), un representant de la Fundació BBVA (FBBVA), així com per científics de renom mundial.

La nostra ciència multidisciplinar

La recerca es duu a terme per part de 23 grups de recerca, que estan organitzats en 5 programes interdisciplinaris. Cada programa inclou diversos investigadors amb interessos científics comuns. Les àrees de recerca han estat estructurades per ser altament interactives, fomentant la interdisciplinarietat per mitjà de la combinació de la Biologia Molecular moderna, la Genètica clàssica, la Bioquímica, la Biologia Estructural, la Bioinformàtica, la Biologia de Sistemes, la Microscòpia Avançada, la Genòmica i la Proteòmica.

Convergència de disciplines

La convergència de la Biologia, la Química i la Biologia Estructural i Computacional és un tret únic de l’IRB Barcelona, i obre una finestra estratègica per entendre millor els processos moleculars bàsics de la salut i de la malaltia.

Líders internacionals de recerca

L’IRB allotja al voltant de 450 persones, entre investigadors, tècnics i personal de suport, provinents de 35 països, que comparteixen el repte de contribuir a l’avenç de les ciències biomèdiques mitjançant la investigació, millorant així la qualitat de vida de la societat aplicant els avenços en aquest camp.