Quant desgrava la teva donació?

Dels primers 150 €

100%

75% + 25%

Podràs desgravar-te el 100% del conjunt dels imports donats fins a 150€ anuals.

A partir de 150 €

55%

30% + 25%

Podràs desgravar-te també el 55% de l’import dels donatius que excedeixi els primers 150€.

A partir del 3er any

60%

35% + 25%

Si és el 3r any en què col·labores amb l’IRB Barcelona, amb una quantitat sempre igual o superior, en lloc d’un 55% passaràs a desgravar-te un 60% sobre l’excés dels primers 150€.

Desgravació estatal

Desgravació autonòmica*


* Els contribuents residents a Catalunya podran practicar-se una deducció del 25% de les quantitats donades a instituts universitaris i altres centres d’investigació integrats o adscrits a universitats catalanes i dels centres d’investigació promoguts o participats per la Generalitat, sense que pugui superar el 10% de la quota íntegra autonòmica.