La teva donació té avantatges fiscals

FINS A
150
ANUALS
DESGRAVA UN
75%
de l’import donat
SUPERIOR A
+150
ANUALS
DESGRAVA UN
75 %
sobre els primers 150€ i un
30 %
sobre l’import que els superi
SI AQUEST
ÉS EL
3er any
QUE COL·LABORES
AMB NOSALTRES
amb una quantitat igual
o superior a la dels darrers anys
els primers 150 euros
desgraven un
75 %
i l’import que els superi desgrava un
35 %