Notícies Científiques

<p>Drosophila's brain exhibiting the ring gland, the equivalent to the human's prothoracic gland, responsible for steroidal hormone production.</p>
22 Feb 2021

L'estudi, realizat en la mosca Drosophila, demostra que els tumors induïts per inestabilitat cromosòmica retarden l'entrada en la fase adulta.

Els tumors produeixen la proteïna Upd3 (equivalent a la Interleuquina-6 humana) per bloquejar la producció d'hormones esteroidees que promouen el desenvolupament.

El treball del laboratori de Desenvolupament i Control del Creixement de l'IRB Barcelona s'ha publicat a la revista Current Biology.

<p>Tracheal cells of Drosophila larvae, destined to form the adult tissue structures  (Giannios, IRB Barcelona)</p>
9 Feb 2021

Experiments realitzats amb la mosca Drosophila han permès identificar que el gen Headcase (hdc) és fonamental per a les cèl·lules progenitores adultes, permetent-les realitzar metamorfosi i donar lloc a estructures tissulars adultes.

L'estudi del laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona ha estat publicat a PLOS Genetics.

<p>3D structure of the human γ-tubulin ring complex.</p>
21 Des 2020

Aquest treball aplana el camí per a l'estudi in vitro del procés de formació de microtubuls, que és essencial per a l'organització del citoesquelet.

El treball és una col·laboració entre el grup de Jens Lüders a l'IRB Barcelona i el d'Óscar Llorca al CNIO.

Els resultats s'han publicat a Science Advances.

 

<p>Núria Lopez-Bigas, Anna Bigas & Josep Maria Ribera</p>
16 Des 2020

Aquest treball és una col·laboració del laboratori de Núria López-Bigas a l'IRB Barcelona amb els grups d'Anna Bigas (Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques) i Josep Maria Ribera (IJC).

Els resultats s'han publicat a la revista Genome Biology.

 

4 Des 2020

Una col·laboració del laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi de Drosophila, liderat per Jordi Casanova a l'IRB Barcelona, i Marta Llimargas (IBMB-CSIC) ha resultat en un estudi sobre la intercalació cel·lular a la tràquea de Drosophila.

El treball ha estat publicat a Open Biology.

<p>Mitochondrial acquisition occurred in a scenario of increasing complexity.</p>
26 Oct 2020

Mitjançant l'anàlisi de duplicats de milers de gens, els investigadors han reconstruït els esdeveniments evolutius que van conduir a la creació de cèl·lules eucariotes, les precursores de pràcticament tota la vida que és visible a simple vista.

La línia de temps evolutiva des de les cèl·lules bacterianes simples fins a les cèl·lules eucariotes complexes progressa de manera diferent del que es pensava anteriorment.

L'estudi, una col·laboració entre el laboratori de Genòmica Comparativa de l'IRB Barcelona i la Universitat d'Utrecht, ha estat publicat a Nature Ecology & Evolution.

5 Oct 2020

Malalties que deriven o es veuen afectades per un transport defectuós d'aminoàcids, com el càncer, la fibrosi quística o les malalties neurodegeneratives, podrien beneficiar-se dels avenços en aquest camp.

El treball, una col·laboració entre el laboratori de Transportadors d'Aminoàcids i Malaltia de l'IRB Barcelona i el grup de Pau Ballester a l'ICIQ, s'ha publicat a la revista CHEM del grup Cell.

La col·laboració s'ha donat en el marc del projecte BIST Ignite CALIX4TRANS.

<p>Cell plasticity: different and reversible identities (Cian J. Lynch, IRB Barcelona)</p>
28 Sep 2020

Investigadors del laboratori de Plasticitat Cel·lular i Malaltia de l'IRB Barcelona proposen una via més eficaç per limitar la plasticitat de les cèl·lules sense danyar-les.

El nou mecanisme aporta coneixements sobre processos en els quals la plasticitat cel·lular és important, com el càncer o la immunologia.

El treball s'ha publicat a la revista Nature Cell Biology i ha estat impulsat per la Fundació "la Caixa".

22 Sep 2020

Investigadors de laboratori de Bioinformàtica Estructural i Biologia de Xarxes de l'IRB Barcelona desenvolupen un sistema per predir la resposta d'un tumor a diferents teràpies.

S’anomena “Targeted Cancer Therapy for You” (TCT4U), i amb ell s'han identificat un conjunt de biomarcadors complexos que estan disponibles per a la comunitat mèdica-científica.

El treball ha estat publicat a la revista Genome Medicine.

15 Ago 2020

L'anàlisi dels genomes de 28.000 tumors de 66 tipus de càncer ha portat a la identificació de 568 gens conductors del càncer.

L'estudi de laboratori de Genòmica Biomèdica de l'IRB Barcelona, ha permès una important actualització de la plataforma Integrative OncoGenomics (IntOGen), destinada a la identificació de gens conductors de càncer.

Publicats a Nature Reviews Cancer, els resultats proporcionen el registre més complet de gens conductors del càncer fins a la data.