Noticias Científicas

<p>Toni Gabaldón and his team.</p>
19 Sep 2019

Investigadors esclareixen com el genoma organitza els grups de gens implicats en processos concrets, com la secreció de toxines.

Han realitzat un estudi amb fongs i han identificat més d’11.000 famílies de gens agrupats o propers en el genoma.

Els resultats de l’estudi es publiquen a Nature Microbiology.

<p>p53 target genes (green) are upregulated in undergrowing cell populations (magenta).</p>
4 Sep 2019

Investigadors de l’IRB Barcelona i IAL Santa Fe a l'Argentina descobreixen que el factor de senyalització cel·lular TNFα és crític per al creixement coordinat d'òrgans en la mosca Drosophila melanogaster.

Regulat per la proteïna supressora de tumors p53, TNFα permet que el teixit detecti i reverteixi defectes de creixement en un determinat òrgan.

Aquestes troballes permeten als investigadors comprendre millor el desenvolupament dels teixits i també són rellevants per a malalties com el càncer.

These findings allow researchers to better understand tissue development better, and they are also relevant for diseases such as cancer.

<p>Structure of the portal proteins of Epstein-Barr virus. Cristina Machón, IRB Barcelona.</p>
29 Ago 2019

Dos estudis de l'IRB Barcelona i de l'IBMB-CSIC publicats a Nature Communications descobreixen l'estructura del portal del virus d'Epstein-Barr i del bacteriòfag T7.

En l'actualitat no existeix cap tractament per a les infeccions causades pel virus d'Epstein-Barr que, a més de causar mononucleosi, provoquen diversos tipus de càncer.

Els estudis són el resultat d’una col·laboració amb el CNB-CSIC i la Universitat d'Oxford.

<p>Lluís Ribas, head of the Gene Translation Laboratory (IRB Barcelona)</p>
22 Ago 2019

L’equip d’investigació liderat pel científic ICREA de l’IRB Barcelona, Lluís Ribas, publica a PNAS un article que demostra que els gens de RNA de transferència s’expressen de manera diferencial entre teixits humans per generar fragments més petits amb funcions encara desconegudes.

Entendre les funcions biològiques d’aquests fragments i conèixer l’important paper que du a terme l’expressió del gen de l’ARN de transferència en la regulació dels seus nivells, permetrà millorar, modular o inhibir la seva activitat.   

<p>Lluís Ribas, head of the Gene Translation Laboratory (IRB Barcelona)</p>
22 Ago 2019

L’equip d’investigació liderat pel científic ICREA del IRB Barcelona, Lluís Ribas, publica a Cell Reportel seu treball on es descriu una xarxa funcional que coordina la síntesi de proteïnes amb la replicació de l’ADN a mitocondris animals.

Aquests resultats contribuiran a la comprensió dels mecanismes implicats en la desregulació mitocondrial, associada a patologies com MELAS o MERRF, i poden contribuir a trobar nous enfocs terapèutics.

<p>Surface model showing the structure of the tail of the bacteriophage T7. Ana Cuervo, CNB-CSIC.</p>
20 Ago 2019

L'estudi revela el model d'obertura i tancament de la proteïna portal durant el procés de maduració de la càpsida viral, on el virus incorpora el seu material genètic.

Els investigadors han emprat una combinació de tècniques de criomicroscòpia i cristal·lografia per estudiar aquests virus que infecten bacteris

<p>Diferències entre tumors de mosca del vinagre mascle i femella. Cayetano González, IRB Barcelona.</p>
16 Ago 2019

Comprendre les bases moleculars de les diferències en incidència i supervivència al càncer entre homes i dones és important per trobar tractaments específics i més efectius.

L'estudi, publicat a Science Advances, compara a nivell molecular tumors cerebrals de mosques mascle i femella i identifica proteïnes responsables del diferent grau d'agressivitat.

<p>Interaction of the androgen receptor and chaperone Hsp70 (in red) inside the cell. Blue indicates cell nuclei. Xavier Salvatella, IRB Barcelona.</p>
8 Ago 2019

L'activació de la xaperona Hsp70 disminueix la formació d'agregats del receptor d'andrògens, que donen lloc a atròfia muscular en pacients amb malaltia de Kennedy, una malaltia minoritària per a la qual no existeix cap tractament.

Els resultats també podrien ser d'utilitat en la recerca d'un tractament per al càncer de pròstata resistent a la castració, per al qual no hi ha cura i és responsable d'unes 30.000 morts a Europa.

L'estudi, publicat a Nature Communications, és una col·laboració amb la Universitat de Califòrnia a San Francisco i la Universitat de Michigan.

<p>Structure of a blood vessel. Raquel Batlle, IRB Barcelona.</p>
16 Jul 2019

L’equip d’Ángel R. Nebreda (IRB Barcelona) publica un estudi a la revista Nature Communications sobre el paper de la proteïna p38 en l’angiogènesi o formació de nous vasos sanguinis, un procés essencial per a què les cèl·lules tumorals puguin alimentar-se, créixer i, eventualment, generar metàstasi.

Una comprensió més detallada sobre la manera com es regula la formació de nous vasos sanguinis podria contribuir a millorar els tractaments d’aquests tumors amb quimioteràpia, així com desenvolupar teràpies angiogèniques més eficaces per a altres malalties. 

<p>Proliferative and invasive capacity of tumour cells (centre) compared to normal cells (left) and effect of TRAMETINIB treatment, which reduces the invasive capacity and tumoural load (right). Marco Milán, IRB Barcelona.</p>
3 Jul 2019

A l’estudi, publicat a Cell Reports, s’ha inhibit la capacitat de RAS de bloquejar la mort cel·lular, aconseguint així eliminar tumors malignes sense afectar el desenvolupament dels òrgans.

Els resultats de l’estudi obren la possibilitat d’utilitzar teràpies combinades d’irradiació i d’administració d’inhibidors de la via de RAS per eliminar cèl·lules tumorals.