Noticias Científicas

22 Jul 2015

La revista Nature publica un treball que suposa una fita en la investigació sobre la leucèmia limfàtica crònica (CLL en anglès)

La CLL és la leucèmia més freqüent amb més de 12.000 nous casos diagnosticats a Europa cada any

Modesto Orozco de l'IRB Barcelona és un dels investigadors del Consorci Espanyol del Genoma de la Leucèmia Limfàtica Crònica

<p>Structural details of the MH2 domains of Smad2 and 4 , with mutations, shown in orange, found in lung tumours.</p>
13 Jul 2015

Maria Macias, Pau Martín i Joan Massagué escriuen a Trends in Biochemical Sciences (TIBS) un article de revisió sobre la família de proteïnes Smads, claus en càncer

L'article va acompanyat d'una aplicació web on es poden explorar les estructures 3D disponibles i els canvis en les Smads en diferents metazous, la seva variabilitat en humans i les mutacions en tumors

<p>CEP63 depletion increases stem cell death in the developing mouse brain. The image on the right shows the stem dying cells in purple. The mice are born with microcephaly, a characteristic feature of Seckel Syndrome (Image: Berta Terré, IRB Barcelona)</p>
7 Jul 2015

Investigadors de l’IRB Barcelona estudien CEP63, un gen mutat en la Síndrome de Seckel, una malaltia rara que provoca microcefàlia i problemes de creixement.

La proteïna CEP63 és fonamental per a la correcta divisió de les cèl·lules mare del cervell. Sense ella, els ratolins reprodueixen la malaltia.

Els científics van revertir la microcefàlia durant el desenvolupament embrionari dels ratolins eliminant la proteïna que provocava la pèrdua de cèl·lules mare.

A més, els ratolins mascle sense CEP63 pateixen d’infertilitat. La relació d’aquesta proteïna amb la producció d’esperma és totalment nova.

<p>Swiss researcher Roman Kessler is co-author of the study published today in Nature Communications (Photo:Battista/Minocri, IRB Barcelona)</p>
28 Abr 2015

Un treball en mosques de la fruita, publicat a Nature Communications, revela que la proteïna dDsk2 a més de degradar proteïnes té un paper essencial en la regulació de l'expressió gènica.

Aquesta proteïna també la tenen els humans i se sap que està mutada en diverses malalties neurodegeneratives incloent Alzheimer, però no com aquestes mutacions hi contribueixen.

L'IRB Barcelona iniciarà un estudi per esbrinar la relació entre les mutacions de dDsk2 i les malalties neurodegeneratives.

<p>Protein network for Alzheimer's disease (source: dSysMap, IRB Barcelona)</p>
27 Feb 2015

dSysMap (mapa sistèmic de malalties en anglès) és una metodologia computacional per ajudar a interpretar l’efecte de mutacions genètiques en el desenvolupament de malalties complexes.

 

L’eina permet explorar com les alteracions patològiques en més de 2.000 proteïnes afecten les funcions biològiques en que estan implicades.

 

El consorci Pan-Cancer incorpora l’eina per obtenir una visió més completa de les causes dels processos tumorals.

<p>Patient-derived tumour organoids (mini colon tumours). In blue: cellular nuclei; in red: cellular membranes (Image: Enza Lonardo, IRB Barcelona)</p>
23 Feb 2015

Un estudi d’investigadors de l’IRB Barcelona a Nature Genetics explica i millora la classificació dels diversos tipus de tumors de còlon analitzant les cèl·lules de l’entorn del tumor.

Els científics estan desenvolupant un test que permet identificar els pacients amb risc de recaure en la malaltia una cop extirpat el tumor, mesurant entre quatre i sis gens de l’entorn tumoral.

Els investigadors proposen també assajar amb pacients un determinat fàrmac que, en ratolins, frena la capacitat dels tumors de còlon de fer metàstasi.

Aquest fàrmac l’han assajat utilitzant una nova tecnologia que permet cultivar mini-càncers de còlon, també anomenats organoids, derivats de pacients.

<p>Detail of one mm of a mouse brain. In green, capillaries that form part of the blood-brain barrier; in red, molecules attached to the shuttle patented by IRB Barcelona have managed to cross the barrier and reach the brain (black backgr). (Benjamí Oller)</p>
5 Feb 2015

Químics de l'IRB Barcelona patenten i presenten un vehicle capaç de remolcar molècules fins al cervell el que podria facilitar el tractament de malalties sense teràpia.

El 98% de fàrmacs dirigits al sistema nerviós central es descarta perquè no pot creuar la barrera física que protegeix el cervell.

Els científics de l'IRB Barcelona, al costat d’equips clínics, estan avaluant el potencial de la seva llançadora per al tractament de malalties rares i orfes.

<p>Scheme of photoswitchable inhibition protein-protein interaction (PPI). / Pau Gorostiza et al.</p>
23 Gen 2015

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) descobreixen més opcions potencials cap a les teràpies foto-commutables al refutar la limitació del disseny

<p>Analogs of borrelidin to treat malaria (IRB Barcelona)</p>
10 Des 2014

Investigadors de l’IRB Barcelona identifiquen una família de molècules eficaces i selectives per combatre el paràsit Plasmodium, causant de la malària.

Dos anàlegs de la borrelidina curen el 100% dels ratolins infectats i generen memòria immunitària en els animals, un valor mai referenciat abans en un antimalàric.

La creixent resistència contra la teràpia actual fa urgent la descoberta de nous candidats.

<p>Scheme of the predictive model of chemical substances and their association with human diseases. The orange and green circles show adverse and therapeutic effects respectively. The size of the circles is proportional to the number of molecules that hold t</p>
1 Des 2014

L’anàlisi de fàrmacs, productes naturals i substàncies mediambientals permet identificar els fragments químics responsables de causar un efecte terapèutic o perjudicial per a la salut humana.

Aquest coneixement pot ser d’utilitat per generar fàrmacs amb menys efectes secundaris, relacionar malalties i donar nous usos a fàrmacs ja aprovats.

El model predictor ideat pels investigadors de l’IRB Barcelona dóna informació pel tractament d’un 20% de malalties humanes.