Noticias Científicas

<p>Interactome3D permet anotar detalls estructurals de vies de senyalització completes i ofereix detalls moleculars per entendre el rol de mutacions en malalties humanes.</p>
17 Des 2012

Els investigadors integren en una única plataforma tota la informació, dispersa en múltiples bases de dades, sobre estructures atòmiques de proteïnes i d’interaccions de proteïnes per a vuit organismes d’interès biomèdic. A més, apliquen un protocol únic de modelatge per homologia.

La nova plataforma, Interactome3D, obté l’aprovació de Nature Methods, la revista que publica el projecte, per l’alta fiabilitat dels resultats que ofereix.

<p>Imatge de microscòpia de cèl·lules motils transformades (en verd), expressant metal·loproteases MMP1 (en vermell), envoltades per cèl·lules normals epitelials (en blau)  © Lab M. Milán, IRB Barcelona. Autor: Andrés Dekanty</p>
28 Nov 2012

L’estudi que publica la revista PNAS dels EUA obre la porta a fer cerques massives de gens per identificar i proposar noves dianes específiques contra el càncer.

Els investigadors de l’IRB Barcelona presenten un model per demostrar la correlació entre inestabilitat genòmica i càncer.

<p>Eduard Batlle</p>
12 Nov 2012

L’estudi que publica la prestigiosa revista Cancer Cell revela que les cèl·lules tumorals de còlon necessiten aliar-se amb les cèl·lules sanes per a poder colonitzar els òrgans durant el procés de metàstasi.

La presència de la molècula TGF-beta en l’entorn del tumor obliga a les cèl·lules sanes a fabricar Interleucina-11 (IL-11), una proteïna que modifica el programa genètic de les cèl·lules tumorals i les ajuda a sobreviure durant la metàstasi.

La troballa obre la porta a substancials millores en el diagnosi i tractament dels pacients de càncer de còlon.

15 Oct 2012

L’anàlisi de l’epigenoma de més de 100 pacients identifica les cèl·lules que originen la malaltia i ofereix una nova aproximació per millorar el diagnòstic.

La investigació ha revelat més d’un milió d’alteracions epigenètiques, una troballa inesperada que indica una reprogramació massiva de l’epigenoma de les cèl·lules canceroses.

<p>La ubiquitina ligasa Nedd4L (representada com a superfície sòlida) uneix de forma constitutiva i directa a Smad7 (representada en verd), mitjançant interaccions específiques amb el domini WW2, segons es descriu en el present treball.</p>
23 Ago 2012

Investigadors dirigits per Maria Macias, investigadora ICREA del Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i per Joan Massagué, investigador Howard Hughes Medical Institute del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) a Nova York, han identificat un nou mecanisme molecular que exerceix un paper crucial en el control de l’activació de la transcripció de alguns gens associats amb el càncer.

A traves de detallats estudis estructurals i bioquímics, els investigadors han identificat un domini clau present a una família de proteïnes anomenades Smads, la unió de les quals determina si la transcripció de gens regulats per les cascades de TGF-beta i BMP s’uniran a activadors o bé...

<p>En la imatge es mostren 4 cèl·lules. Visualitzem l'ADN en blau i centrosoma en vermell. La cèl·lula de l'esquerra està en mitosi. S'observa com l'ADN està condensat en els cromosomes i com els dos centrosomes s'estan separant i acumulant proteïnes</p>
21 Ago 2012

La proteïna Nek9 és necessària perquè els cromosomes se separin en dos grups perfectament iguals.

Nek9 actua entre dues molècules d’interès per a la indústria farmacèutica com a antitumorals i que ja tenen inhibidors en assajos clínics avançats. Nek9 podria afegir-se a la llista de candidates.

6 Jun 2012

Els diferents tipus de tumors s’inicien per combinacions específiques d’errors en els processos que vetllen per la integritat de les cèl·lules.

31 Mai 2012

El Consorci del Genoma del Tomàquet ha seqüenciat i assemblat l’ADN genòmic d’aquesta espècie hortofrutícola, concretament el d’una varietat domesticada, la Heinz 1706. Científics de diferents centres europeus, entre els quals hi ha Modesto Orozco, David Torrents i Xavier Pastor, investigadors del programa conjunt del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), han combinat esforços per obtenir la seqüència d’aquesta solanàcia. Aquesta seqüència, així com els resultats de la seva anàlisi, s’acaben de publicar a la revista...

<p>A la imatge, en vermell la localització de mitocòndries dins una neurona. Les noves proteïnes descrites ajuden a regular les seves posicions en la cèl·lula</p>
9 Mai 2012

Es tracta d’un clúster de sis gens que podria estar alterat en patologies neurològiques com el Parkinson i la malaltia de Charcot-Marie-Tooth

<p>Imatges comparades de microscopia. A baix, mostra d'un tall de cerebel sa de ratolí. A dalt, s'observen els efectes de l'acumulació de glicogen en les neurones.</p>
2 Mai 2012

El treball dels investigadors de l’IRB Barcelona permetrà avançar en l’estudi de malalties neurodegeneratives com l’Epilèpsia de Lafora