Noticias Científicas

<p>Representació 3D del complexe de proteïnes necessari per a l'activació dels gens del reguló pho en E. coli. La proteïne RNA polimerasa (RNAP) s'uneix a l'activador transcripcional PhoB.</p>
9 Ago 2011

L'ús de la cristal·lografia permet 'veure' la regulació de l'expressió de gens bacterians.

<p>Les criptes intestinals normals (superior) mantenen els diferents tipus cel·lulars en els seus compartiments. Cèl?lules del fons de la cripta (inferior) que tenen l'activitat de ADAM10 bloquejada migren al compartiment cel·lular superior (marró fosc).</p>
1 Ago 2011

Científics de l'IRB Barcelona descriuen els mecanismes moleculars que defineixen els diferents territoris en l'epiteli intestinal.

Aquests mecanismes moleculars poden ser claus per entendre la progressió dels tumors.

<p>El límit entre les poblacions cel·lulars dorsal (D) i ventral (V) està ben definit en el primordi de l'ala normal (imatge superior). En els primordis amb una expressió ectòpica de bantam (imatge inferior) el límit és difús.</p>
28 Jul 2011

Dues creuades, una que vol trobar entre les molècules d'adhesió les claus de la compartimentalització en l'ala de la mosca 
i una altra que vol descobrir com el citoesquelet contribueix al
desenvolupament dels límits entre compartiments, unides ara per un únic
microRNA, bentam.

22 Jul 2011

Els resultats de la investigació podrien revolucionar la medicina reproductiva i l’estudi amb cèl·lules mare en humans.

<p>Miocardi funcional (S) procedent d'un embrió de ratolí normal (esquerra). Miocardi sense septe cardíac degut a l'absència de les proteïnes p38&#945. i p38&#946. (dreta).</p>
22 Jul 2011

Les proteïnes p38α i p38β cooperen durant el desenvolupament embrionari.
Aquesta troballa suggereix que també puguin fer-ho en altres contextos
com el càncer o malalties cardíaques.

<p>Hedgehog és present a la part més posterior del primordi de l'ala de Drosophila (en blau)</p>
13 Jul 2011

Descobreixen un nou mecanisme de regulació gènica que afavoreix el creixement d’òrgans durant el desenvolupament embrionari.

5 Jul 2011

Investigadors de l'IRB Barcelona identifiquen una nova peça que regula la formació del sistema traqueal a la mosca Drosophila melanogaster.

28 Jun 2011

Investigadors de l'IRB Barcelona descobreixen correlacions en els moviments d'uns aminoàcids molt allunyats dins la proteïna ubiquitina. Aquests moviments podrien facilitar la transferència d’informació a través de l’estructura de la proteïna.

<p>Regió de Smad (blau) unida a la proteïna responsable de la seva degradació després de l'activació gènica (gris).</p>
16 Jun 2011

Científics de l'IRB Barcelona i del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York resolen el mecanisme d'acció d'una proteïna essencial per a la vida i lligada a malaltia.

<p>Les proteïnes amb ponts disulfur formen fibres més estables i menys tòxiques que les que no els tenen.</p>
14 Jun 2011

Científics de l’IRB Barcelona i del BSC descobreixen que algunes unions químiques dintre les proteïnes eviten la formació d’agregats tòxics.

L’estudi dóna noves pistes sobre com les proteïnes han evolucionat per evitar la toxicitat cel·lular.