Notícies Científiques

<p>A massive genomic sequencing and assembly strategy has allowed the scientists to gain the most complete vision of the genomic sequence of this species</p>
13 Gen 2020

Aquesta espècie presenta abundants duplicacions gèniques, la qual cosa podria explicar la seva gran plasticitat i capacitat d'adaptació a diferents condicions de cultiu.

El CSIC ha liderat aquest treball, que suposa un important avenç en la construcció d'eines genòmiques i biotecnològiques per a una producció aqüícola més sostenible.

Els resultats de l'estudi són la base de nous programes de selecció genètica i programació ambiental per a millorar la qualitat de la progènie i la interacció amb els microorganismes de l'ambient en què es cria l'espècie.

<p>To ensure adequate levels of proteins in the cell, a strict quality control system is responsible for tagging the proteins with ubiquitin for degradation. Francisco Martínez, IRB Barcelona.</p>
2 Des 2019

La investigació publicada en la revista Nature Cancer analitza com les cèl·lules tumorals contenen alteracions genètiques que impedeixen la correcta degradació de les proteïnes involucrades en l’aparició i evolució de tumors, donant lloc a un comportament cel·lular aberrant.

Per a l’estudi s’ha desenvolupat un model d’intel·ligència artificial que ha permès obtenir la més extensa anotació del sistema de degradació de proteïnes mediat per ubiquitina. 

L’anàlisi proposa una possible nova via d’intervenció clínica en càncer a través de la inhibició d’oncoproteïnes amb un comportament aberrant en el seu sistema de degradació. 

<p>Researchers at IRB Barcelona have identified these genetic footprints produced by some cancer treatments and have for the first time been able to calculate the genetic toxicity of some of these treatments. Claudia Arnedo, IRB Barcelona.</p>
19 Nov 2019

Científics de l'IRB Barcelona han quantificat les alteracions genètiques que aporten les principals teràpies contra el càncer en les cèl·lules dels pacients.

Es tracta del primer pas per comprendre’n els efectes secundaris a llarg termini i optimitzar els tractaments contra el càncer.

Els resultats han estat publicats a la revista Nature Genetics.
 

<p>The SMAD2 protein can have two orientations. Green indicates the open configuration that allows DNA binding and red the closed configuration, which is incompatible with such binding. Maria J. Macias, IRB Barcelona.</p>
11 Nov 2019

Tots dos factors de transcripció regulen l’expressió de gens implicats en el desenvolupament embrionari, entre d’altres funcions, encara que amb papers molt diferents. 

L’estudi també desmenteix la teoria acceptada fins avui que SMAD2 no unia ADN. 

La investigació publicada a Genes & Development és fruit de la col·laboració del laboratori de la investigadora de l’IRB Barcelona, Maria J. Macias, i de l’investigador del Sloan Kettering Institute (Nova York, EE.UU) Joan Massagué.

<p>Predictive decision trees optimized to decide if a cancer mutation will become visible to the immune system. Rik G.H. Lindeboom, Radboud University.</p>
29 Oct 2019

Mitjançant l’ús de machine learning, els investigadors han creat una eina que detecta les mutacions genètiques que activen el sistema immunitari, la qual cosa contribueix a identificar quins pacients amb càncer tenen més probabilitats de beneficiar-se de la immunoteràpia.

L'algoritme també revela quines persones amb determinades malalties hereditàries podrien beneficiar-se d'un tipus de medicaments ja existents.

El potencial de la nova tecnologia es descriu avui a Nature Genetics per part d’investigadors de l'IRB Barcelona, el Centre de Regulació Genòmica i la Universitat de Radboud

<p>Toni Gabaldón and his team.</p>
19 Sep 2019

Investigadors esclareixen com el genoma organitza els grups de gens implicats en processos concrets, com la secreció de toxines.

Han realitzat un estudi amb fongs i han identificat més d’11.000 famílies de gens agrupats o propers en el genoma.

Els resultats de l’estudi es publiquen a Nature Microbiology.

<p>p53 target genes (green) are upregulated in undergrowing cell populations (magenta).</p>
4 Sep 2019

Investigadors de l’IRB Barcelona i IAL Santa Fe a l'Argentina descobreixen que el factor de senyalització cel·lular TNFα és crític per al creixement coordinat d'òrgans en la mosca Drosophila melanogaster.

Regulat per la proteïna supressora de tumors p53, TNFα permet que el teixit detecti i reverteixi defectes de creixement en un determinat òrgan.

Aquestes troballes permeten als investigadors comprendre millor el desenvolupament dels teixits i també són rellevants per a malalties com el càncer.

These findings allow researchers to better understand tissue development better, and they are also relevant for diseases such as cancer.

29 Ago 2019

Dos estudis de l'IRB Barcelona i de l'IBMB-CSIC publicats a Nature Communications descobreixen l'estructura del portal del virus d'Epstein-Barr i del bacteriòfag T7.

En l'actualitat no existeix cap tractament per a les infeccions causades pel virus d'Epstein-Barr que, a més de causar mononucleosi, provoquen diversos tipus de càncer.

Els estudis són el resultat d’una col·laboració amb el CNB-CSIC i la Universitat d'Oxford.

<p>Lluís Ribas, head of the Gene Translation Laboratory (IRB Barcelona)</p>
22 Ago 2019

L’equip d’investigació liderat pel científic ICREA de l’IRB Barcelona, Lluís Ribas, publica a PNAS un article que demostra que els gens de RNA de transferència s’expressen de manera diferencial entre teixits humans per generar fragments més petits amb funcions encara desconegudes.

Entendre les funcions biològiques d’aquests fragments i conèixer l’important paper que du a terme l’expressió del gen de l’ARN de transferència en la regulació dels seus nivells, permetrà millorar, modular o inhibir la seva activitat.   

<p>Lluís Ribas, head of the Gene Translation Laboratory (IRB Barcelona)</p>
22 Ago 2019

L’equip d’investigació liderat pel científic ICREA del IRB Barcelona, Lluís Ribas, publica a Cell Reportel seu treball on es descriu una xarxa funcional que coordina la síntesi de proteïnes amb la replicació de l’ADN a mitocondris animals.

Aquests resultats contribuiran a la comprensió dels mecanismes implicats en la desregulació mitocondrial, associada a patologies com MELAS o MERRF, i poden contribuir a trobar nous enfocs terapèutics.