Notícies Científiques

<p><p>L'activitat dels receptors les obliguen a créixer agrupades i limitades a compartiments.</p></p>
1 Oct 2007

En un inici, les cèl·lules tumorals creixen en compartiments del quals no poden sortir per l’acció de dos receptors que els hi delimiten l’espai.

<p>El paràsit de la malària en estadi de merozoàt, circula lliurament pel corrent sanguini i ataca els glóbuls vermells. Un cop a dins continuarà  el seu cicle vital.</p>
3 Ago 2007

La recerca s’ha efectuat sobre els gens del paràsit que actuen durant la invasió dels glòbuls vermells.

<p>Estudi <i>in silico</i> i <i>in vivo</i> del procés biològic que indueix la generació de l'ala de <i>Drosophila</i>.</p>
11 Jul 2007

Gràcies a una col·laboració entre biòlegs del desenvolupamenti físics-matemàtics.

<p>Un grup de cèl·lules expressa el gen torso-like (tsl) (fletxa rosa). Mentre aquest grup es desplaaça cap al centre de la càmera ovàrica, un altre grup de cèl·lules comença a expressar tsl (fletxa taronja). Els dos grups ce·lulars es troben en un mateix ll</p>
26 Jun 2007

L'estudi es publica aquesta setmana a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

<p>La proteïna Hedgehog (Hh) en blau- indueix la producció de Mtv en vermell-, qui juntament amb altres components moleculars atura l'expressió de Hh</p>
22 Jun 2007

Els errors en l'expressió de la proteïna Hedgehog estan associats a càncer de pell.

<p>PrPc endógena(a dalt) PrPc truncada(a sota) Cerebel del triple transgenic(esquerra) Cerebel del transgènic, sense bcl-2(dreta)</p>
8 Jun 2007

El treball està dirigit a ampliar el coneixement sobre les funcions de la proteïna priònica cel·lular.

<p>Taller de biomedicine a la terrassa del parc.<br /></p>
11 Mai 2007

L’objectiu d’aquesta activitat, sota el títol “Com funciona el mètode científic? Investiguem en biomedicina!”, és estimular la creativitat i la capacitat de raonament dels joves estudiants d’entre 10 i 12 anys, així com contribuir a enriquir el seu programa educatiu. Es tracta d’un projecte que s’emmarca dins del Programa de divulgació científica «Recerca en Societat» del PCB, que té com a finalitat contribuir a millorar la cultura científica de la societat, així com promoure la recerca i fomentar vocacions en aquest àmbit.

Durant l’activitat –que es du a terme de 10 a 12:30 del matí–, els escolars participen en un taller-teatre on dos científics esbojarrats els conviden...

4 Mai 2007

L’escurçament i desaparició dels telòmers dels cromosomes està associat a l’envelliment

<p><p>La ubitiquina ligasa amb la posició LMP2A fosforilada (en blau i indicada per les fletxes) no s'uneix a la proteïna LMP2A.</p></p>
18 Abr 2007

El terme ubiquitina sonarà desconegut a molts, tret que s'estigui familiaritzat amb la biologia molecular. Però, donat el paper essencial que té en la cèl•lula, és fàcil que en el futur el protagonisme i popularitat de la ubiquitina augmentin. Un dels processos en els quals la ubiquitina juga un paper rellevant és la degradació de proteïnes. En la cèl·lula, tan important és la generació de proteïnes com la seva destrucció, així com el manteniment d'un correcte equilibri entre ambdós processos.

Les proteïnes candidates a ser degradades poden ser, entre d'altres, o proteïnes defectuoses, o que han finalitzat la seva funció i ja no són necessàries, o que pertanyen a...

<p>Clica sobre la imatge. Richard Wheeler (Zephyris, 2005). Reproduïda amb permás</p>
19 Mar 2007

El paper de la cromatina i les histones en la regulació de l’ADN