Notícies Científiques

4 Mai 2007

L’escurçament i desaparició dels telòmers dels cromosomes està associat a l’envelliment

<p><p>La ubitiquina ligasa amb la posició LMP2A fosforilada (en blau i indicada per les fletxes) no s'uneix a la proteïna LMP2A.</p></p>
18 Abr 2007

El terme ubiquitina sonarà desconegut a molts, tret que s'estigui familiaritzat amb la biologia molecular. Però, donat el paper essencial que té en la cèl•lula, és fàcil que en el futur el protagonisme i popularitat de la ubiquitina augmentin. Un dels processos en els quals la ubiquitina juga un paper rellevant és la degradació de proteïnes. En la cèl·lula, tan important és la generació de proteïnes com la seva destrucció, així com el manteniment d'un correcte equilibri entre ambdós processos.

Les proteïnes candidates a ser degradades poden ser, entre d'altres, o proteïnes defectuoses, o que han finalitzat la seva funció i ja no són necessàries, o que pertanyen a...

<p>Clica sobre la imatge. Richard Wheeler (Zephyris, 2005). Reproduïda amb permás</p>
19 Mar 2007

El paper de la cromatina i les histones en la regulació de l’ADN

14 Mar 2007

Els investigadors  han cedit l’explotació de la patent a l’empresa biotecnològica Genmedica Therapeutics.

7 Mar 2007

El Parc Científic de Barcelona (PCB) organitza un cicle de debats científics sota el títol «La Ciència a Debat al PCB», que giraran entorn a tres temes d’actualitat: els efectes de la introducció de noves espècies, la teràpia gènica i les teràpies amb cèl·lules mare, i el moviment Open Access. Aquest cicle es durà a terme els dies 8 de març, 26 d’abril i 21 de juny a les 18:30 h a l’Aula Fèlix Serratosa del PCB.

Més informació a la web del PCB

<p>Els progenitors de la zona ventricular del cerebel que no tenen Ptf1a adquireixen el fenotip de les neurones granulars. (IRB Barcelona)</p>
6 Mar 2007

La recerca es publica aquesta setmana a Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

<p>Seguement en viu de centrosomes (en vermell) en una cèl·lula mare de Drosophila, des de l'inici del cicle fins moments abans de la divisió. En verd i blau, les trajectòries dels centrosomes apical, en posició fixa, i basal, que es mou per tota la cèl·lula</p>
5 Mar 2007

El treball es publica aquesta setmana a la revista científica Developmental Cell

<p>La dinàmica molecular és una tècnica computacional que permet descriure el moviment de tots els átoms d'una proteïna al llarg del temps</p>
9 Gen 2007

La maquinària de la vida depen de les proteïnes, que fan funcions vitals en l'organisme: contribueixen a mantenir l'estructura de la cèl·lula, són les responsables dels treballs mecànics cel·lulars, actuen com agents decisius en la comunicació interna i externa de la cèl·lula, regulen l'expressió de gens, constitueixen els elements clau del sistema immunitari i actuen com catalitzadors de les reaccions que tenen lloc a l'organisme.

Les proteïnes són molècules orgàniques compostes per desenes, centenars i fins i tot milers d'aminoàcids organitzats en llargues cadenes, que es pleguen sobre sí mateixes en estructures específiques. Durant dècades, els científics han sabut que la...

<p>El moviment de les proteïnes és bàsic per entender les seves funcions</p>
9 Gen 2007

L’estudi es publica aquesta setmana a la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

<p>Gràfic del mecanisme RNA d'interferència. IRB Barcelona</p>
28 Nov 2006

Fa només unes dècades, les molècules d’àcid ribonucleic (RNA) eren considerades com a mers intermediàries entre l’ADN, el gran protagonista de la genètica, i les proteïnes, el producte dels gens. Però l’RNA està revelant funcions de transcripció i regulació genètiques, el coneixement de les quals és clau per a entendre com es desenvolupa i funciona un organisme.

Entre moltes altres sorpreses que estan aportant a la recerca les molècules d’RNA, una que ha causat més impacte en els laboratoris de tot el món tant per la seva novetat com per les seves possible implicacions clíniques, és el mecanisme de desactivació de gens, denominat RNA d’interferència (RNAi). Només vuit anys...