PhD opportunities

INPhINIT 2019 “la Caixa” fellowship programme

Call open

Deadline for applications: "Incoming" (6 February), "Retaining" (27 February)

IRB Barcelona International PhD Fellowships 2019

Call closed

Deadline for applications: 31 January 2019 at 15:00h (CET)

PREBIST Predoctoral Fellowship Programme

Call closed

Deadline for applications: 31 May 2018 end of the day (CET)

PhD Thesis Defences

PhD Thesis Defence: Gianmarco Di Mauro

“Functional analysis of the extraproteasomal ubiquitin receptor Dsk2/UBQLN in Drosophila and human cells”

28 Feb 2019

Classroom number 61.102-61.104, first floor of the Doctor Aiguader building (Dr. Aiguader 80, Barcelona). - UPF Campus-Mar.

Testimonials

KEY Publications by our PhD students

Silva J, Aivio S, Knobel PA, Bailey LJ, Casali A, Vinaixa M, Garcia-Cao I, Coyaud É, Jourdain AA, Pérez-Ferreros P, Rojas AM, Antolin-Fontes A, Samino-Gené S, Raught B, González-Reyes A, Ribas de Pouplana L, Doherty AJ, Yanes O and Stracker TH.
Nat Cell Biol (2), 162 - 174 (2018)
Cánovas B, Igea A, Sartori AA, Gomis RR, Paull TT, Isoda M, Pérez-Montoyo H, Serra V, González-Suárez E, Stracker TH and Nebreda AR.
Cancer Cell (6), 1094 - 1110. (2018)
Pich O, Muiños F, Sabarinathan R, Reyes-Salazar I, Gonzalez-Perez A and Lopez-Bigas N.
Cell (4), 1074 - 1087. (2018)
Pascual G, Avgustinova A, Mejetta S, Martín M, Castellanos A, Attolini CS, Berenguer A, Prats N, Toll A, Hueto JA, Bescós C, Di Croce L and Benitah SA.
Nature (7635), 41 - 45 (2017)
<p>Natcom</p>
Bayona-Feliu A, Casas-Lamesa A, Reina O, Bernués J and Azorín F.
Nat Commun (1), 283 - (2017)

Further information

D’acord amb l’article 9 de la convocatoria dels ajuts FI-2019, RESOLUCIÓ EMC/2176/2018 d’1 de setembre, es publica la priorització dels ajuts FI 2019.

Alhora s’obre un periode d’al·legacions que finalitzarà el 10 de Desembre de 2018.

Contacte

<p>Caracuel</p>
Leyre Caracuel
Academic Officer
Tel: +34 93 40 20528