Design, Synthesis and Structure of Peptides and Proteins news

<p>A la imatge, estructura del domini de tetramerització de la proteïna p53, on s'amotlla el compost per mantenir-ne l'estabilitat (c) IRB Barcelona</p>
14 Oct 2008

L’estudi realitzat per l’IRB Barcelona i l’ICIQ de Tarragona sobre la proteïna p53 apunta cap a una nova estratègia pel desenvolupament de fàrmacs antitumorals.

17 Sep 2008

Llegir l'article

27 Ago 2008

Llegir l'article

12 Jun 2008

El coordinador del programa de Química i Farmacologia Molecular de l’IRB Barcelona és un dels líder mundials en síntesi i disseny de biomolècules

21 Feb 2008

Llegir l'article