Development and Morphogenesis in Drosophila news

<p>Casali</p>
4 Oct 2010

En què es convertirà una cèl·lula embrionària que encara no té una identitat marcada dependrà de la seva localització. I per conèixer la localització, la cèl·lula pren com a referència al morfogen Hedgehog. Correo Médico es fa ressò del treball realitzat per Andreu Casali, investigador de l'IRB Barcelona en el laboratori de Desenvolupament i morfogènesi a Drosophila, que explica com interactuen el morfogen i la cèl.lula embrionària en el desenvolupament de l'ala de la mosca de la fruita.

<p>Cèl·lules embrionàries de Drosophila, on s'aprecia els nuclis cel?lulars (en blau) i els microtúbuls (en verd). Tots estan organitzats a partir de la zona apical de les cèl?lules, que són les que delimiten els microtúbuls. (©Jordi Casanova Lab)</p>
31 Mai 2010

Un grup d'investigadors descobreix un mecanisme basat en dos proteïnes que regula la formació de la xarxa de microtúbuls en les cèl·lules embrionàries

Els microtúbuls són com les xarxes de transport a l'interior de la cèl·lula, i són fonamentals per a aspectes com la secreció de substàncies, el moviment o la morfologia de la cèl·lula

9 Feb 2010

El científic Celestino Abad-Zapatero escriu un article a El País digital sobre la celebració a Barcelona del 50 aniversari de la resolució de l’hemoglobina i la mioglobina. El simposi organitzat per l’IRB Barcelona i el CSIC, va comptar amb el professor Michael Rossmann, únic participant en aquesta aventura científica que segueix en actiu.

9 Feb 2010

Notícia sobre l’estudi de l’investigador Jordi Casanova, recollida a la versió digital de El País.

<p>Imatge d'una cèl·lula-tub. En vermell, el tub, en blau, el nucli, en verd, la forma de la cèl?lula. (microscopía electrònica). © IRB Barcelona. J. Casanova</p>
8 Feb 2010

Un treball d’investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i el CSIC revela com es generen els tubs respiratoris de diàmetre petit en la mosca Drosophila, un procés que és similar a la formació de petits vasos sanguinis, o capil·lars, en mamífers.

12 Nov 2009

Programa d’una hora sobre la situació de la ciència biomèdica a Catalunya, i en especial a Barcelona, amb la participació de científics de tres centres punters catalans, entre els quals, el director de l’IRB Barcelona, Joan J. Guinovart, i científics del laboratori de Jordi Casanova.

<p>Dues ales de Drosophila superposades. La petita és una ala salvatge (no modificada) i la gran és una ala en la qual Wingless ha estat lleugerament sobreactivada (© IRB Barcelona)</p>
6 Oct 2009

L'estudi dóna més pistes sobre com les cèl lules es multipliquen per formar l'ala durant el desenvolupament embrionari de la mosca Drosophila.

14 Sep 2009

El reportatge “Una mosca model per a la medicina” del programa “El Medi Ambient” de TV3, explica perquè la Drosophila melanogaster, o mosca de la fruita o del vinagre, és un bon instrument per avançar en el coneixement sobre malalties humanes com el càncer. En el reportatge, hi participen els investigadors de l’IRB Barcelona, Jordi Casanova i Cayetano González.

<p>Secció de la part posterior d'un embrió de Drosophila amb cèl·lules somàtiques (vermell) i germinals (verd). A l'esq., la situació és correcta mentre que a la dta., les cèl·lules queden afectades quan no actua el mecanisme de protecció. Imatge: J Casanova</p>
3 Ago 2009

Un equip de l’IRB Barcelona descobreix el mecanisme que afavoreix la correcta separació entre les cèl·lules germinals -futurs òvuls i espermatozous-, de la resta de cèl·lules durant el desenvolupament embrionari.