Molecular Modelling and Bioinformatics news

13 Des 2011

El treball de recerca, fet públic a la revista Nature
Genetics
, ha estudiat el genoma de cent pacients amb leucèmia i ha
identificat més de mil nous gens mutats en el desenvolupament d'aquesta malaltia

Aquest estudi suposa un gran avançament cap a la culminació dels
objectius del Consorci Espanyol per a l'Estudi del Genoma de la
Leucèmia Limfàtica Crònica

26 Oct 2011

El Consell Europeu de Recerca atorga els ERC Advanced Grant a un
nombre molt reduït d’investigadors sènior amb un finançament que
oscil·la entre els 2 i 3 milions d’euros per cinc anys.

El projecte multidisciplinar premiat dins la categoria de
Ciències Físiques i Enginyeries s’ubica en les especialitats de química
i biologia computacional, biologia estructural, biofísica i
bioinformàtica i tindrà aplicacions directes en diverses àrees de la
biomedicina com ara en la regulació d’expressió gènica i en els
mecanismes epigenètics.

<p>de NCBD quan no està unida a cap altra proteïna.</p>
8 Sep 2011

Segons la visió tradicional que tenim sobre les proteïnes, la maquinària molecular que porta a terme la majoria de les funcions dins d'una cèl.lula, aquestes posseeixen una estructura tridimensional ben definida. Els processos cel.lulars (per exemple la reproducció) són activats o desactivats d'acord amb una coreografia molecular que implica la unió d'unes proteïnes a unes altres. En els darrers anys, s'ha vist que fins i tot una proteïna petita (diguem-ne d'uns 50 residus) pot unir-se a moltes altres proteïnes – fet que resulta molt avantatjós per a la cèl.lula, ja que depenent de la identitat de la proteïna amb la que interactuï pot generar múltiples respostes. Paral.lelament, cada...

13 Jun 2011

L’investigador de l’IRB Barcelona Modesto Orozco explica en el programa “L’Observatori” de Radio4 la contribució de les seves investigacions en el desenvolupament de nous fàrmacs. Les aliances establertes pel seu laboratori amb programes d’I+D del sector privat són un bon exemple dels seus esforços per millorar la qualitat de vida de les persones.

8 Jun 2011

Diversos mitjans de comunicació nacionals, com La Vanguardia i RTVE, s'han fet ressò de la publicació el passat diumenge de la seqüència del genoma de la leucèmia limfàtica crònica a l’edició online de la revista Nature. El treball, en el qual han participat els investigadors de l'IRB Barcelona Modesto Orozco i Josep L. Gelpí, del Programa Conjunt de recerca en Biologia Computacional amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), no acaba aquí. Cèl·lules de 500 pacients seran analitzades, amb l’esperança d’identificar alteracions en mecanismes cel·lulars bàsics que serveixin com a dianes terapèutiques en aquesta malaltia.

6 Jun 2011

Utilitzen les tecnologia més avançada per desxifrar el genoma de pacients amb leucèmia limfàtica crònica i trobar noves dades sobre la malaltia.

L'estudi, que representa una fita en la investigació científica del nostre país, identifica mutacions en quatre gens diferents com a responsables d’aquest tipus de leucèmia.

<p>Modesto Orozco a l'IRB Barcelona</p>
3 Mai 2011

Les aliances establertes per l'IRB Barcelona amb diversos programes de R+D pretenen potenciar la transferència tecnològica en benefici de la societat.

15 Abr 2011

L’IRB Barcelona i el BSC aposten per la biologia computacional mitjançant la renovació del Programa Conjunt IRB-BSC, que a més dobla el nombre d’investigadors.

El programa aspira a ocupar una posició de lideratge en la biologia computacional a nivell internacional.

11 Nov 2010

La nova base de dades de 1.700 proteïnes en moviment permet un disseny més eficient de fàrmacs.

En MoDEL hi ha representades el 30% de les dianes terapèutiques humanes i l’objectiu és cobrir el 80% en un període de tres anys.

21 Sep 2010

La predicció i reproducció de les macromolècules biològiques (és a dir, proteïnes i àcids nucleis, les màquines de la vida) és la gran assignatura pendent de la biologia estructural.