Research News

<p>Landscape of synthetic lethal genes upon APOBEC activation in lung cancer cells.</p>
7 Abr 2021

Com a aproximació a la medicina personalitzada, el treball proposa el sensor HMCES de danys en l'ADN com a objectiu per tractar alguns dels tipus més agressius de tumors de pulmó.

Els resultats s'han publicat a la revista científica PLOS Biology.

<p>Family of structural conformers in solution determined by NMR (above). Detail of the key contacts between amino acids (in yellow) that define the characteristics of the active analogue.</p>
26 Mar 2021

El nou tractament es basa en un anàleg més estable de la cortistatina, una hormona amb un potent efecte antiinflamatori i modulador de la resposta immune.

L'estudi ha estat fruit d'una col·laboració entre l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), l'Institut de Parasitologia i Biomedicina López Neyra (IPBLN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l'empresa biotecnològica BCN Peptides.

Els resultats han estat publicats a la revista Nature Communications.

<p>Level of mitochondrial gene expression and interferon response in human epithelial cells in response to infection with the four Candida species.</p>
23 Mar 2021

La candidiasi vaginal afecta anualment 138 milions de dones al món.

Els investigadors han estudiat quatre espècies de Càndida (que suposen el 90% dels casos de candidiasi), les seves vies d'infecció en l'epiteli vaginal i els mecanismes de defensa d'aquest epiteli.

Els resultats d'aquesta col·laboració internacional entre el grup del Dr. Toni Gabaldon (IRB Barcelona/BSC) i el laboratori del Dr. Bernhard Hube (Hans Knoell Institute/ Universitat de Jena) s'han publicat a la revista Nature Microbiology.

<p>Drosophila's brain exhibiting the ring gland, the equivalent to the human's prothoracic gland, responsible for steroidal hormone production.</p>
23 Feb 2021

L'estudi, realizat en la mosca Drosophila, demostra que els tumors induïts per inestabilitat cromosòmica retarden l'entrada en la fase adulta.

Els tumors produeixen la proteïna Upd3 (equivalent a la Interleuquina-6 humana) per bloquejar la producció d'hormones esteroidees que promouen el desenvolupament.

El treball del laboratori de Desenvolupament i Control del Creixement de l'IRB Barcelona s'ha publicat a la revista Current Biology.

<p>Tracheal cells of Drosophila larvae, destined to form the adult tissue structures  (Giannios, IRB Barcelona)</p>
9 Feb 2021

Experiments realitzats amb la mosca Drosophila han permès identificar que el gen Headcase (hdc) és fonamental per a les cèl·lules progenitores adultes, permetent-les realitzar metamorfosi i donar lloc a estructures tissulars adultes.

L'estudi del laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona ha estat publicat a PLOS Genetics.

<p>3D structure of the human γ-tubulin ring complex.</p>
21 Des 2020

Aquest treball aplana el camí per a l'estudi in vitro del procés de formació de microtubuls, que és essencial per a l'organització del citoesquelet.

El treball és una col·laboració entre el grup de Jens Lüders a l'IRB Barcelona i el d'Óscar Llorca al CNIO.

Els resultats s'han publicat a Science Advances.

 

<p>Núria Lopez-Bigas, Anna Bigas & Josep Maria Ribera</p>
16 Des 2020

Aquest treball és una col·laboració del laboratori de Núria López-Bigas a l'IRB Barcelona amb els grups d'Anna Bigas (Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques) i Josep Maria Ribera (IJC).

Els resultats s'han publicat a la revista Genome Biology.

 

4 Des 2020

Una col·laboració del laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi de Drosophila, liderat per Jordi Casanova a l'IRB Barcelona, i Marta Llimargas (IBMB-CSIC) ha resultat en un estudi sobre la intercalació cel·lular a la tràquea de Drosophila.

El treball ha estat publicat a Open Biology.

<p>Mitochondrial acquisition occurred in a scenario of increasing complexity.</p>
26 Oct 2020

Mitjançant l'anàlisi de duplicats de milers de gens, els investigadors han reconstruït els esdeveniments evolutius que van conduir a la creació de cèl·lules eucariotes, les precursores de pràcticament tota la vida que és visible a simple vista.

La línia de temps evolutiva des de les cèl·lules bacterianes simples fins a les cèl·lules eucariotes complexes progressa de manera diferent del que es pensava anteriorment.

L'estudi, una col·laboració entre el laboratori de Genòmica Comparativa de l'IRB Barcelona i la Universitat d'Utrecht, ha estat publicat a Nature Ecology & Evolution.

5 Oct 2020

Malalties que deriven o es veuen afectades per un transport defectuós d'aminoàcids, com el càncer, la fibrosi quística o les malalties neurodegeneratives, podrien beneficiar-se dels avenços en aquest camp.

El treball, una col·laboració entre el laboratori de Transportadors d'Aminoàcids i Malaltia de l'IRB Barcelona i el grup de Pau Ballester a l'ICIQ, s'ha publicat a la revista CHEM del grup Cell.

La col·laboració s'ha donat en el marc del projecte BIST Ignite CALIX4TRANS.