Research News

<p>Cell plasticity: different and reversible identities (Cian J. Lynch, IRB Barcelona)</p>
28 Sep 2020

Investigadors del laboratori de Plasticitat Cel·lular i Malaltia de l'IRB Barcelona proposen una via més eficaç per limitar la plasticitat de les cèl·lules sense danyar-les.

El nou mecanisme aporta coneixements sobre processos en els quals la plasticitat cel·lular és important, com el càncer o la immunologia.

El treball s'ha publicat a la revista Nature Cell Biology i ha estat impulsat per la Fundació "la Caixa".

22 Sep 2020

Investigadors de laboratori de Bioinformàtica Estructural i Biologia de Xarxes de l'IRB Barcelona desenvolupen un sistema per predir la resposta d'un tumor a diferents teràpies.

S’anomena “Targeted Cancer Therapy for You” (TCT4U), i amb ell s'han identificat un conjunt de biomarcadors complexos que estan disponibles per a la comunitat mèdica-científica.

El treball ha estat publicat a la revista Genome Medicine.

15 Ago 2020

L'anàlisi dels genomes de 28.000 tumors de 66 tipus de càncer ha portat a la identificació de 568 gens conductors del càncer.

L'estudi de laboratori de Genòmica Biomèdica de l'IRB Barcelona, ha permès una important actualització de la plataforma Integrative OncoGenomics (IntOGen), destinada a la identificació de gens conductors de càncer.

Publicats a Nature Reviews Cancer, els resultats proporcionen el registre més complet de gens conductors del càncer fins a la data.

12 Ago 2020

El sistema que regula els nivells cel·lulars de calci es va duplicar generant dos sistemes no equivalents fa uns mil milions d'anys, abans que els fongs i els animals divergissin evolutivament.

Els models de fongs que s'utilitzen actualment per l'estudi de la regulació mitocondrial del calci no són els adequats, ja que el sistema que posseeixen no és equivalent al dels animals. Els quítrids, un grup divergent de fongs, serien els únics fongs que posseeixen un sistema similar al nostre.

L'estudi de laboratori de Genòmica Comparativa de l'IRB Barcelona s'ha publicat a la revista Nature Communications.

 

<p>Cancer cells with TLK inhibition show replication intermediates (green) at chromosome ends (red) - (IRB Barcelona)</p>
5 Ago 2020

Aquestes proteïnes són un potencial objectiu terapèutic per millorar l'efecte d'alguns tractaments contra el càncer.

La inhibició de les proteïnes TLK desencadena la via de l'Allargament Alternatiu dels Telòmers, un procés comú en alguns dels tipus de càncer més agressius, com ara el glioblastoma.

L'estudi del Laboratori d'Inestabilitat Genòmica i Càncer de l'IRB Barcelona ha estat publicat a la revista Cell Reports.

<p>The discovered type of diffuse hypermutation is called "mutation fog". (Dave Hoefler, Unsplash)</p>
4 Ago 2020

El mecanisme revelat desencadena una boira de mutacions, que causa centenars de lesions en l'ADN que es propaguen a través del genoma dels càncers de pulmó,  de cap i coll i de mama.

Investigadors de laboratori de Genome Data Science de l'IRB Barcelona han identificat l'enzim antiviral APOBEC3A com la principal causa d'aquest nou tipus d’hipermutació.

Publicat a Nature Genetics, l'estudi mostra com la boira de mutacions genera un gran nombre de mutacions oncogèniques, accelerant d’aquesta manera el desenvolupament dels tumors.

2 Jul 2020

El 7% de les 614 línies cel·lulars estudiades, s'assembla molt a un tipus de càncer diferent del qual teòricament procedeix.

El laboratori Genome Data Science de l'IRB Barcelona ha elaborat una llista de referència de 366 línies cel·lulars en què el patró genètic es correspon adequadament el tipus de tumor a què pretén emular.

El treball, publicat a la revista Science Advances, mostra que els estudis que utilitzen les línies cel·lulars de la llista de referència tenen una major taxa d'èxit.

<p>After APP cleavage at the neuronal membrane, Aβ protein self-assembles into 4 or 8 copies adopting an arrangement allowing passage of water and ions (in red) and thus disrupting ion cell homeostasis © Benjamin Bardiaux.</p>
26 Jun 2020

Investigadors liderats per Natàlia Carulla troben els assemblatges específics de proteïna beta-amiloide (Aß), que tenen la capacitat de pertorbar la membrana de les neurones, causant la seva mort.

Els resultats han estat publicats a la revista Nature Communications.

2 Jun 2020

A role of colibactin-producing E. coli in carcinogenesis.

19 Mai 2020

El Chemical Checker proporciona informació processada i harmonitzada de la bioactivitat de 1 milió de molècules petites.

L'eina, desenvolupada pel laboratori de Bioinformàtica Estructural i Biologia de Xarxes de l'IRB Barcelona, ha estat publicada a Nature Biotechnology.