Research News

<p>The Pan-Cancer project showed that there is a molecular clock in our cells. (Rayne Zaayman-Gallant/EMBL)</p>
5 Feb 2020
  • El Pan-Cancer Project revela les causes de càncers que prèviament eren inexplicables, assenyala els esdeveniments que provoquen càncer i es concentra en els mecanismes de desenvolupament.
  • Investigadors de l'IRB Barcelona, com a part d'un equip internacional, contribueixen a l'estudi més complet mai realitzat de genomes complets del càncer. L'estudi millora significativament la nostra comprensió fonamental del càncer i apunta a noves vies per al seu diagnòstic i tractament.
<p>Schematic representation of the approach followed. In the center, an illustration showing genes (represented by lines) that are shared between lineages (represented by the color of the lines). In the outside, pictures of representatives of the main animal</p>
28 Gen 2020

De l’estudi es dedueix quins canvis genètics coincideixen amb l'aparició de diferents grups animals i els seus trets principals.

Investigadors de l'IRB Barcelona i del BSC-CNS, han confirmat que les dinàmiques d'evolució dels gens, a més la presència o absència d'aquests, són les que determinen la diversitat dins del Regne Animal.

El treball, publicat a Nature Ecology and Evolution, ha partit per primera vegada de dades genòmiques de tots els grans grups animals.

<p>Lung tumor stained for proliferating cells (brown) (IRB Barcelona)</p>
20 Gen 2020

L'equip d'Ángel Nebreda publica un estudi a la revista PNAS sobre la implicació de la proteïna p38 en el progrés del càncer de pulmó.

Els estudis realitzats mostren que els pacients amb nivells més baixos d'aquesta proteïna presenten millors pronòstics.

Un dels grans reptes de la biomedicina és el desenvolupament de teràpies més selectives i eficaces per al tractament de càncer.

<p>A massive genomic sequencing and assembly strategy has allowed the scientists to gain the most complete vision of the genomic sequence of this species</p>
13 Gen 2020

Aquesta espècie presenta abundants duplicacions gèniques, la qual cosa podria explicar la seva gran plasticitat i capacitat d'adaptació a diferents condicions de cultiu.

El CSIC ha liderat aquest treball, que suposa un important avenç en la construcció d'eines genòmiques i biotecnològiques per a una producció aqüícola més sostenible.

Els resultats de l'estudi són la base de nous programes de selecció genètica i programació ambiental per a millorar la qualitat de la progènie i la interacció amb els microorganismes de l'ambient en què es cria l'espècie.

<p>To ensure adequate levels of proteins in the cell, a strict quality control system is responsible for tagging the proteins with ubiquitin for degradation. Francisco Martínez, IRB Barcelona.</p>
2 Des 2019

La investigació publicada en la revista Nature Cancer analitza com les cèl·lules tumorals contenen alteracions genètiques que impedeixen la correcta degradació de les proteïnes involucrades en l’aparició i evolució de tumors, donant lloc a un comportament cel·lular aberrant.

Per a l’estudi s’ha desenvolupat un model d’intel·ligència artificial que ha permès obtenir la més extensa anotació del sistema de degradació de proteïnes mediat per ubiquitina. 

L’anàlisi proposa una possible nova via d’intervenció clínica en càncer a través de la inhibició d’oncoproteïnes amb un comportament aberrant en el seu sistema de degradació. 

<p>Researchers at IRB Barcelona have identified these genetic footprints produced by some cancer treatments and have for the first time been able to calculate the genetic toxicity of some of these treatments. Claudia Arnedo, IRB Barcelona.</p>
19 Nov 2019

Científics de l'IRB Barcelona han quantificat les alteracions genètiques que aporten les principals teràpies contra el càncer en les cèl·lules dels pacients.

Es tracta del primer pas per comprendre’n els efectes secundaris a llarg termini i optimitzar els tractaments contra el càncer.

Els resultats han estat publicats a la revista Nature Genetics.
 

<p>The SMAD2 protein can have two orientations. Green indicates the open configuration that allows DNA binding and red the closed configuration, which is incompatible with such binding. Maria J. Macias, IRB Barcelona.</p>
11 Nov 2019

Tots dos factors de transcripció regulen l’expressió de gens implicats en el desenvolupament embrionari, entre d’altres funcions, encara que amb papers molt diferents. 

L’estudi també desmenteix la teoria acceptada fins avui que SMAD2 no unia ADN. 

La investigació publicada a Genes & Development és fruit de la col·laboració del laboratori de la investigadora de l’IRB Barcelona, Maria J. Macias, i de l’investigador del Sloan Kettering Institute (Nova York, EE.UU) Joan Massagué.

<p>Predictive decision trees optimized to decide if a cancer mutation will become visible to the immune system. Rik G.H. Lindeboom, Radboud University.</p>
29 Oct 2019

Mitjançant l’ús de machine learning, els investigadors han creat una eina que detecta les mutacions genètiques que activen el sistema immunitari, la qual cosa contribueix a identificar quins pacients amb càncer tenen més probabilitats de beneficiar-se de la immunoteràpia.

L'algoritme també revela quines persones amb determinades malalties hereditàries podrien beneficiar-se d'un tipus de medicaments ja existents.

El potencial de la nova tecnologia es descriu avui a Nature Genetics per part d’investigadors de l'IRB Barcelona, el Centre de Regulació Genòmica i la Universitat de Radboud

<p>Toni Gabaldón and his team.</p>
19 Sep 2019

Investigadors esclareixen com el genoma organitza els grups de gens implicats en processos concrets, com la secreció de toxines.

Han realitzat un estudi amb fongs i han identificat més d’11.000 famílies de gens agrupats o propers en el genoma.

Els resultats de l’estudi es publiquen a Nature Microbiology.

<p>p53 target genes (green) are upregulated in undergrowing cell populations (magenta).</p>
4 Sep 2019

Investigadors de l’IRB Barcelona i IAL Santa Fe a l'Argentina descobreixen que el factor de senyalització cel·lular TNFα és crític per al creixement coordinat d'òrgans en la mosca Drosophila melanogaster.

Regulat per la proteïna supressora de tumors p53, TNFα permet que el teixit detecti i reverteixi defectes de creixement en un determinat òrgan.

Aquestes troballes permeten als investigadors comprendre millor el desenvolupament dels teixits i també són rellevants per a malalties com el càncer.

These findings allow researchers to better understand tissue development better, and they are also relevant for diseases such as cancer.