Publicacions sobre Recerca

Verdaguer N, Fita I, Reithmayer M, Moser R and Blaas D
Nat Struct Mol Biol, 11 (5), 429-434 (2004)
Valencia E, Larroy C, Ochoa WF, Parés X, Fita I and Biosca JA
J Mol Biol, 341 (4), 1049-1062 (2004)
Rebollo E, Llamazares S, Reina J and Gonzalez C
PLoS Biol, 2 (1), 54-64 (2004)
Caelles C and Morales M
Methods Mol Biol, 282 145-156 (2004)
Lavilla R
Curr Org Chem, 8 (8), 715-737 (2004)
Masdeu C, Díaz JL, Miguel M, Jiménez O and Lavilla R
Tetrahedron Lett, 45 (42), 7907-7909 (2004)
Díaz JL, Miguel M and Lavilla R
J Org Chem, 69 (10), 3550-3553 (2004)
González T, Abad O, Santano MC and Minguillón C
Synthesis, 8 1171-1182 (2004)
García M, del Rio X, Silvestre S, Rubiralta M, Lozoya E, Segarra V, Fernández D, Miralpeix M, Aparici M and Diez A
Org Biomol Chem, 2 (11), 1633-1642 (2004)