Publicacions sobre Recerca

Bernadó P, García de la Torre J and Pons M
J Mol Recognit, 17 (5), 397-407 (2004)
Farrera-Sinfreu J, Zaccaro L, Vidal D, Salvatella X, Giralt E, Pons M, Albericio F and Royo M
J Am Chem Soc, 126 (19), 6048-6057 (2004)
Dalla Cort A, Murua JI, Pasquini C, Pons M and Schiaffino L
Chemistry, 10 (13), 3301-3307 (2004)
Aloy P et al
Science, 303 (5666), 2026-2029 (2004)
Aloy P and Russell RB
Nat Biotechnol, 22 (10), 1317-1321 (2004)
Palacin M and Kanai Y
Pflugers Arch, 447 (5), 490-494 (2004)
Verrey F, Closs EI, Wagner CA, Palacin M, Endou H and Kanai Y
Pflugers Arch., 447 (5), 532-542 (2004)
Abella A, Garcia-Vicente S, Viguerie N, Ros-Baro A, Camps M, Palacin M, Zorzano A and Marti L
Diabetologia, 47 (3), 429-438 (2004)
Sanchez-Feutrie M, Santalucia T, Fandos C, Noe V, Vinals F, Brand NJ, Ciudad CJ, Palacin M and Zorzano A
Cell Mol Life Sci, 61 (6), 709-720 (2004)
Palacin M, Bertran J, Chillaron J, Estevez R and Zorzano A
Mol Genet Metab, 81 (Suppl 1), 27-37 (2004)