Results about: bioinformatics

Mutacions en la zona fosca del genoma causen leucèmia

La revista Nature publica un treball que suposa una fita en la investigació sobre la leucèmia limfàtica crònica (CLL en anglès)

La CLL és la leucèmia més freqüent amb més de 12.000 nous casos diagnosticats a Europa cada any

Modesto Orozco de l'IRB Barcelona és un dels investigadors del Consorci Espanyol del Genoma de la Leucèmia Limfàtica Crònica

L'IRB Barcelona participa a l’Associació Bioinformatics Barcelona - BIB

L'associació BIB compta amb 25 entitats membres entre universitats, centres de recerca, instituts de recerca hospitalària, grans infraestructures científiques, empreses i altres institucions, a més de 23 entitats en procés d'incorporació.

La primera junta directiva està formada per la presidenta Dra. Ana Ripoll (UAB), el secretari Dr. Arcadi Navarro (UPF) i el tresorer Dr. Alfons Nonell (Mind the Byte).

Neix amb la voluntat d'involucrar a totes les entitats per generar iniciatives i dinàmiques col·laboratives en recerca avançada, transferència de coneixement i formació, que projectin Barcelona i Catalunya com un pol de referència internacional en l’àmbit de la bioinformàtica.

Donarà resposta als reptes plantejats pel creixement de macrodades (big data) en els àmbits de salut i agroalimentari, com per exemple la medicina personalitzada i l'agricultura de precisió.

La primera iniciativa sorgida del BIB ha estat el disseny d'estudis pioners en tot l'Estat: la formació professional de tècnics informàtics amb orientació bioinformàtica que es posarà en marxa en el curs 2015-16, i el primer grau interuniversitari en bioinformàtica en el Sistema Universitari Català previst pel curs 2016-17.

Espanya serà membre de ple dret de la infraestructura europea de bioinformàtica, ELIXIR

ELIXIR coordina l'emmagatzematge, accés i desenvolupament del programari per analitzar informació biològica.

L’IRB Barcelona és un dels sis centres que formaran part de la infraestructura europea, coordinats per l’Institut Nacional de Bioinformàtica.

L'IRB llança Maths4Life per formar bioestadistícs

Està dirigit a joves universitaris formats en estadística, matemàtiques, computació i bioinformàtica interessats en biociències.

Maths4Life consisteix en fer estades d’estiu tutoritzades en laboratoris de càncer, biologia de xarxes, modelització molecular i bioestadística.

Més a prop de compondre el trencaclosques vital del bacteri Escherichia coli

E. coli és l’organisme model millor conegut a nivell molecular, s’usa intensivament per a la producció biotecnològica i és d’interès biomèdic per les soques patològiques infeccioses.

L’article de Nature Biotecnology és una col·laboració entre biòlegs, bioquímics i bioinformàtics de l’Institut Craig Venter, la Universitat de Virginia i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

L’equip de 18 investigadors presenta el primer plànol de les interaccions clau entre les peces moleculars del bacteri que permet començar a entendre com funciona la seva maquinària vital més íntima.

Tres centres d'excel·lència Severo Ochoa sumen forces en biologia computacional

L’acord subscrit per cinc anys entre el BSC, el CRG i l’IRB ha de permetre donar el salt qualitatiu per col·locar Barcelona en una posició de lideratge mundial en biologia computacional.

Els objectius del Programa en Biologia Computacional són concentrar massa crítica, atraure talent i donar potència i visibilitat a la recerca puntera en biocomputació.

Arrenca amb deu líders científics encapçalats per Modesto Orozco (IRB), Roderic Guigó (CRG) i David Torrents (BSC).