Results about: biostatistics

Stephan-Otto: “En un futur proper, cada laboratori biomèdic tindrà com a mínim un bioestadístic”

Camille Stephan-Otto Attolini, doctora en biomatemàtiques, dirigeix la plataforma de bioestadística i bioinformàtica de l'IRB Barcelona.

El vídeo Meet Our Scientists,Deciphering the bytes of life”, presenta la feina i personalitat d'aquesta científica.

L'IRB Barcelona participa a l’Associació Bioinformatics Barcelona - BIB

L'associació BIB compta amb 25 entitats membres entre universitats, centres de recerca, instituts de recerca hospitalària, grans infraestructures científiques, empreses i altres institucions, a més de 23 entitats en procés d'incorporació.

La primera junta directiva està formada per la presidenta Dra. Ana Ripoll (UAB), el secretari Dr. Arcadi Navarro (UPF) i el tresorer Dr. Alfons Nonell (Mind the Byte).

Neix amb la voluntat d'involucrar a totes les entitats per generar iniciatives i dinàmiques col·laboratives en recerca avançada, transferència de coneixement i formació, que projectin Barcelona i Catalunya com un pol de referència internacional en l’àmbit de la bioinformàtica.

Donarà resposta als reptes plantejats pel creixement de macrodades (big data) en els àmbits de salut i agroalimentari, com per exemple la medicina personalitzada i l'agricultura de precisió.

La primera iniciativa sorgida del BIB ha estat el disseny d'estudis pioners en tot l'Estat: la formació professional de tècnics informàtics amb orientació bioinformàtica que es posarà en marxa en el curs 2015-16, i el primer grau interuniversitari en bioinformàtica en el Sistema Universitari Català previst pel curs 2016-17.