Results about: cancer; RAS; Drosophila melanogaster

Un estudi de l’IRB Barcelona aconsegueix eliminar selectivament cèl·lules que expressen l’oncogèn RAS, present en el 30% dels càncers humans

A l’estudi, publicat a Cell Reports, s’ha inhibit la capacitat de RAS de bloquejar la mort cel·lular, aconseguint així eliminar tumors malignes sense afectar el desenvolupament dels òrgans.

Els resultats de l’estudi obren la possibilitat d’utilitzar teràpies combinades d’irradiació i d’administració d’inhibidors de la via de RAS per eliminar cèl·lules tumorals.