Results about: cèl·lules multiciliades

Una recerca de l’IRB Barcelona aporta llum sobre les causes de la infertilitat masculina

El grup de recerca encapçalat per Travis Stracker identifica els gens implicats en la infertilitat masculina en ratolins.

Les seves indagacions són rellevants en humans i podrien explicar els casos d’infertilitat o subfertilitat masculina no diagnosticats.