Results about: chemistry

Reprodueixen al laboratori una substància marina amb propietats antibiòtiques

Químics de l’IRB Barcelona obtenen per síntesi la baringolina, un producte aïllat d’un microorganisme marí per la farmacèutica BioMar SA, que amb dosis molt petites inhibeix el creixement de bacteris resistents a antibiòtics.

Avenç pioner de la nanoenginyeria química per dissenyar fàrmacs regulats amb llum

Investigadors de l’IRB Barcelona i l’IBEC aconsegueixen molècules fotocommutables (photoswitchable) per controlar de forma remota i no invasiva la interacció entre proteïnes.

Aquestes eines serviran de prototipus per desenvolupar medicaments fotocommutables, el benefici dels quals seria restringir a una regió i temps determinats l’efecte d’un compost, reduint els efectes secundaris en altres regions. 

L’article, portada i “Very Important Paper” d’Angewandte Chemie, és un resultat destacat del projecte europeu “OpticalBullet” finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) en el que col·laboren ambdós instituts.

 

Químics treballant per l'avenç de les ciències de la vida

El congrés “Chemistry for Life Sciences” acull a Barcelona més de 200 científics internacionals que des de la química contesten preguntes i problemes de la biologia.

L'organització del congrés europeu recau en els científics químics de l’IRB Barcelona encapçalats per Ernest Giralt, cap del Programa de Química i Farmacologia Molecular.

De com obtenir productes naturals "de laboratori"

Una nova tècnica de l’IRB Barcelona que combina mètodes químics i biològics permet reproduir exactament la molècula natural Tiocoralina.

La Tiocoralina és un antitumoral “molt potent amb una química molt complexa” que l’empresa PharmaMar va aïllar de l'actinobactèria Micromonospora marina d'un corall tou de l'Oceà Índic, el 1997.