Results about: colon

<p>Angel R Nebreda</p>

The Signalling and Cell Cycle Laboratory focuses on studying the basic mechanisms of cell regulation, especially regarding how external signals are interpreted by cells to modulate cell proliferation, differentiation and survival. Our research centers on two main subjects:

L’IRB Barcelona obté recolzament del Consell Europeu de Recerca per desenvolupar un test predictor de metàstasi de càncer de còlon i fetge

Eduard Batlle, investigador ICREA de l’IRB Barcelona, durà a terme el projecte “COLOStage” amb una ajuda europea de transferència de tecnologia.

En aquesta convocatòria “Proof of Concept” s’han presentat 128 projectes, dels quals un 28% han obtingut finançament.

El còlon disposa d'un mecanisme de seguretat que limita la formació de tumors

Quan apareixen adenomes en el còlon, les mateixes cèl·lules del teixit produeixen una molècula que en neutralitza la progressió.

Els adenomes són el substrat sobre el qual es desenvolupen els carcinomes i són molt prevalents entre la població.

Investigadors de l'IRB descobreixen un regulador clau del càncer de còlon

L’equip dirigit per l’investigador ICREA de l’IRB, Angel Rodríguez Nebreda, identifica per primera vegada en ratolins que la proteïna p38 MAPK és necessària per a la supervivència i proliferació de les cèl·lules tumorals de còlon.

Els investigadors demostren en el mateix estudi que un inhibidor de p38 que s’ha usat en assajos clínics per altres malalties redueix la mida dels tumors en ratolins.

El treball, que es publica aquest dijous a Cancer Cell, ha rebut finançament de la Fundació BBVA, del projecte europeu InflaCare, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i del Consell Europeu de Recerca (ERC en anglès).