Results about: colon cancer

Mosques amb càncer de còlon ajuden a descobrir les claus genètiques de la malaltia en humans

Creen per primera vegada unes Drosophila melanogaster amb càncer intestinal que revelen trets genètics clau del càncer de còlon humà.

Els investigadors identifiquen un gen humà que afavoreix la proliferació de les cèl·lules tumorals en les etapes inicials del càncer de còlon.

A més, les mosques són útils per fer cribratges més ràpids i barats de fàrmacs.

L’IRB Barcelona obté recolzament del Consell Europeu de Recerca per desenvolupar un test predictor de metàstasi de càncer de còlon i fetge

Eduard Batlle, investigador ICREA de l’IRB Barcelona, durà a terme el projecte “COLOStage” amb una ajuda europea de transferència de tecnologia.

En aquesta convocatòria “Proof of Concept” s’han presentat 128 projectes, dels quals un 28% han obtingut finançament.

El còlon disposa d'un mecanisme de seguretat que limita la formació de tumors

Quan apareixen adenomes en el còlon, les mateixes cèl·lules del teixit produeixen una molècula que en neutralitza la progressió.

Els adenomes són el substrat sobre el qual es desenvolupen els carcinomes i són molt prevalents entre la població.

Descobreixen per què les metàstasis del càncer de còlon segueixen sempre el mateix patró d'invasió

L’equip de Roger Gomis en col·laboració amb dos grups més del Programa d’Oncologia de l’IRB Barcelona desvetllen a Nature Cell Biology els gens i mecanismes que permeten que des d’una metàstasis de fetge es colonitzi el pulmó.

L’avançament introdueix el nou concepte de metàstasis des de metàstasis, que podrien requerir un tractament clínic diferent a les metàstasis generades des del tumor primari.

El treball ha estat parcialment finançat per la Fundació BBVA que aporta fons estructurals a dos grups dels tres grups de l’IRB Barcelona que firmen l’article.

Eduard Batlle analitzarà la recerca més avançada en càncer al fòrum empresarial Primera Plan@

El coordinador del programa d’Oncologia de l’IRB Barcelona també oferirà la seva visió sobre els reptes i oportunitats de Catalunya per seguir sent una terra abonada per competir en ciència global.

Les conferències estan organitzades per El Periódico de Catalunya amb el patrocini de Banc Sabadell. L’audiència està formada per empresaris de prestigi, advocats, acadèmics, investigadors i representants dels sectors financer, social i sindical.

Investigadors de l'IRB descobreixen un regulador clau del càncer de còlon

L’equip dirigit per l’investigador ICREA de l’IRB, Angel Rodríguez Nebreda, identifica per primera vegada en ratolins que la proteïna p38 MAPK és necessària per a la supervivència i proliferació de les cèl·lules tumorals de còlon.

Els investigadors demostren en el mateix estudi que un inhibidor de p38 que s’ha usat en assajos clínics per altres malalties redueix la mida dels tumors en ratolins.

El treball, que es publica aquest dijous a Cancer Cell, ha rebut finançament de la Fundació BBVA, del projecte europeu InflaCare, del Ministeri d’Economia i Competitivitat, i del Consell Europeu de Recerca (ERC en anglès).