Results about: computational biology

Una eina computacional desenvolupada a l’IRB Barcelona s’incorpora al consorci mundial Pan-Cancer d’anàlisi de tumors humans

dSysMap (mapa sistèmic de malalties en anglès) és una metodologia computacional per ajudar a interpretar l’efecte de mutacions genètiques en el desenvolupament de malalties complexes.

 

L’eina permet explorar com les alteracions patològiques en més de 2.000 proteïnes afecten les funcions biològiques en que estan implicades.

 

El consorci Pan-Cancer incorpora l’eina per obtenir una visió més completa de les causes dels processos tumorals.

La transmissió d'informació a través de proteïnes podria revolucionar el descobriment de fàrmacs

Un treball dels científics Xavier Salvatella i Modesto Orozco a l’IRB Barcelona, revela l’existència d’autopistes d’informació que connecten i correlacionen punts allunyats dins d’una mateixa proteïna.

Publicat a Nature Communications, l’article empeny un camp teòric clau per al descobriment de fàrmacs, ja que permetria descobrir molts més llocs d’ancoratge de fàrmacs en proteïnes d’interès biomèdic.