Results about: developmental biology

La biologia del desenvolupament, clau per trobar respostes a càncer infantil, metàstasi i regeneració

Des d’avui i fins dimecres, 150 científics d’arreu del món debatran sobre plasticitat i migració cel·lular en la divuitena Conferència Barcelona Biomed, de l’IRB Barcelona i la Fundació BBVA.

El 18è congrés Barcelona Biomed reuneix des de biòlegs que estudien el desenvolupament en models animals, a especialistes en càncer i metges pediàtrics.

Identifiquen un mecanisme pel qual les cèl·lules interactuen amb la matriu que les envolta

Investigadors de l’IRB Barcelona i el CSIC descobreixen un mecanisme d'interacció entre les cèl·lules d'un organisme i la seva matriu extracel·lular

Esclareixen com les cèl·lules amb un número erroni de cromosomes generen tumors

Les cèl·lules aneuploides, amb un nombre anormal de cromosomes, són habituals en tots els tumors humans.

Un estudi de l'IRB Barcelona en mosques Drosophila detalla com les cèl·lules aneuploides, si aconsegueixen sobreviure, afavoreixen l'inici de tumors.

Un estudi amb mosques Drosophila revela nous mecanismes reguladors de la migració cel·lular

El treball de Sofia J. Araújo aporta coneixements als camps del desenvolupament, cicatrització, angiogènesi i invasió tumoral, on el moviment de cèl·lules és essencial.

Un treball sobre migració cel·lular dóna noves pistes sobre el moviment de cèl·lules canceroses

Investigadors de l’IRB Barcelona descobreixen en Drosophila melanogaster que en migracions cel·lulars múltiples una única cèl·lula pot exercir de líder i és suficient per arrossegar la resta.

I al principi fou la histona 1

Un equip de l’IRB identifica en la mosca Drosophila una proteïna essencial per la viabilitat dels embrions durant les primeres divisions cel·lulars.

Aquesta proteïna, anomenada dBigH1, que és una variant de la histona 1, podria estar lligada també a problemes de fertilitat.