Results about: drosophila

Ofereixen nous detalls moleculars sobre les “altres” cèl·lules mare

Investigadors de l’IRB Barcelona i el CSIC revelen que la suma de dos senyals moleculars determina quines cèl·lules ja especialitzades d’un teixit puguin tornar a actuar com a cèl·lules mare.

Els estudis en mosca del vinagre permeten avançar en un camp d’interès per la medicina regenerativa i per entendre processos com el càncer.

Identifiquen un mecanisme pel qual les cèl·lules interactuen amb la matriu que les envolta

Investigadors de l’IRB Barcelona i el CSIC descobreixen un mecanisme d'interacció entre les cèl·lules d'un organisme i la seva matriu extracel·lular

Esclareixen com les cèl·lules amb un número erroni de cromosomes generen tumors

Les cèl·lules aneuploides, amb un nombre anormal de cromosomes, són habituals en tots els tumors humans.

Un estudi de l'IRB Barcelona en mosques Drosophila detalla com les cèl·lules aneuploides, si aconsegueixen sobreviure, afavoreixen l'inici de tumors.

Divisió cel·lular: una decisió d'última hora

Comentari de Cayetano González a Nature News & Views