Results about: drug repositioning

Desenvolupen un model predictor que preveu els efectes de les substàncies químiques en la salut

L’anàlisi de fàrmacs, productes naturals i substàncies mediambientals permet identificar els fragments químics responsables de causar un efecte terapèutic o perjudicial per a la salut humana.

Aquest coneixement pot ser d’utilitat per generar fàrmacs amb menys efectes secundaris, relacionar malalties i donar nous usos a fàrmacs ja aprovats.

El model predictor ideat pels investigadors de l’IRB Barcelona dóna informació pel tractament d’un 20% de malalties humanes.