Results about: drug side-effects

Un estudi de l'IRB Barcelona ajuda a entendre i prevenir els efectes secundaris dels fàrmacs

• És el primer treball que estudia i quantifica els 1.600 efectes adversos coneguts dels fàrmacs que hi ha al mercat.

• Els científics Miquel Duran i Patrick Aloy proporcionen per a més de 1.000 efectes secundaris alguna descripció dels processos moleculars responsables.

• El coneixement, obert a la comunitat científica, pot ser de gran utilitat per minimitzar els ES durant el procés de disseny de fàrmacs i per predir-los.