Results about: Gene expression

Recent years have seen a paradigm shift in our understanding of gene activity and regulation. It is now clear that processing of primary transcripts as well as translational control open a myriad of opportunities for gene regulation, which are extensively used in virtually every human gene.

BigH1, la histona essencial per a la fertilitat masculina

Investigadors de l'IRB Barcelona descobreixen el paper de la histona BigH1 en la formació de cèl·lules sexuals masculines a partir de cèl·lules mare.

Aquest treball, dut a terme en Drosophila melanogaster, obre una via per entendre la infertilitat masculina.

Publicat a Cell Reports, el treball aporta llum sobre els mecanismes amb els quals les histones regulen el procés que segueixen les cèl·lules mare per a donar lloc a cèl·lules diferenciades.

Un estudi revela els canvis biològics en càncer de mama entre el tumor primari i la metàstasi

Com més temps passa entre que s'origina el tumor fins a l'aparició de metàstasi, més agressiu és el càncer de mama.

Els investigadors de l'IDIBAPS i l'IRB Barcelona també han demostrat que en un 40% dels casos el subtipus del tumor de mama canvia entre el càncer inicial i la metàstasi.

Doctors and scientists need to speak the same language, say two new PhD4MD fellows

What prompts two medical doctors, after six years of training and five years of specialisation, to pursue a PhD? It’s simple: translational medicine.

Descobreixen un gen associat a un grup de malalties rares poc estudiades

L'IRB Barcelona identifica GEMC1 com un gen mestre per generar cèl·lules multiciliades -amb prims filaments per moure substàncies i fluids-, que són específiques de cervell, tracte respiratori i sistema reproductiu.

Els defectes en cèl·lules multiciliades produeixen ciliopaties, malalties rares i complexes, escassament conegudes i per a les que no tots els gens causants n’han estat identificats.

I al principi fou la histona 1

Un equip de l’IRB identifica en la mosca Drosophila una proteïna essencial per la viabilitat dels embrions durant les primeres divisions cel·lulars.

Aquesta proteïna, anomenada dBigH1, que és una variant de la histona 1, podria estar lligada també a problemes de fertilitat.