Results about: genetics

<p>Casanova</p>

Studies on the genetic control of development have proven to be very been fruitful in unveiling the mechanisms impaired in many disease conditions.

Marco Milán: "Per estudiar com les cèl·lules es comuniquen entre si, potser el millor organisme model és la mosca del vinagre"

El vídeo “Meet Our Scientists”, “Our relative the fly” (“La nostra germana, la mosca"),  presenta la recerca realitzada per Marco Milán amb la mosca del vinagre.

Estudia els mecanismes cel·lulars i moleculars subjacents al creixement de teixits durant el desenvolupament normal, el correcte funcionament dels mateixos i l'inici de tumors.

La mosca revela un nou actor en el creixement de les extremitats

Investigadors de l’IRB Barcelona identifiquen un rol fonamental de la via de senyalització JAK/STAT en el control del desenvolupament i creixement de les ales de Drosophila.

L’estudi publicat a Nature Communications obre pistes per investigar la funció d’aquesta via en el desenvolupament de vertebrats i la seva possible implicació en malformacions congènites en humans.

Regulació gènica, evolució i explotació de nous hàbitats

Els canvis en la regulació de dos gens expliquen la forma més evolucionada del sistema respiratori de Drosophila a partir d’un sistema més primitiu

Publicat a la revista Development