Results about: Hydrogen bonds

La simulació per dinàmiques moleculars ofereix una perspectiva d'interacció singular a la dinàmica de proteïnes i la unió a fàrmacs.

Un estudi dut a terme per científics de l'IRB Barcelona aconsegueix simular la forma d'una molècula en funció del seu entorn.

Aquests resultats marquen una fita en el disseny computacional de molècules amb formes i característiques específiques per a aplicacions agroquímiques, tecnològiques i farmacèutiques.