Results about: live cell microscopy

Descobreixen com la cèl·lula para de créixer quan li manquen nutrients

Revelen un mecanisme que frena la producció de noves proteïnes quan no arriben aliments a la cèl·lula.

La cèl·lula controla el seu estat de creixement formant diferents acoblaments de l'ARN polimerasa I.

El treball té implicacions en la investigació del càncer.