Results about: mitochondria

La manca d’una única proteïna accelera l’envelliment muscular en ratolins

Investigadors de l’IRB Barcelona observen en ratolins joves que la pèrdua de la proteïna Mitofusina 2 en els músculs n’accelera l’envelliment i els causa sarcopènia prematura, similar a les condicions musculars de ratolins vells.

La sarcopènia, o degeneració de massa muscular i pèrdua de força associada, és una de les condicions més debilitants de la vellesa que no se sap tractar.

Els científics proposen que augmentar l’activitat de Mitofusina 2 seria una bona estratègia per millorar la sarcopènia.

Una proteïna amb poder per incidir en la vida o mort de les cèl·lules

Un equip de l’IRB descobreix que Mitofusina 2 proporciona a la cèl·lula la sensibilitat òptima per captar l’estat de salut cel·lular i articular la resposta de reparació o apoptosi.

Amb aquesta nova funció descrita, Mitofusina 2 es postula com una diana viable per intervenir en processos neurodegeneratius i càncer, entre altres patologies.