Results about: nuclear magnetic resonance (NMR)

Our research focuses on three angles of peptide and protein chemistry: the design, synthesis and structure of bioactive molecules. From a structural perspective, we apply modern NMR techniques to study complex molecular recognition processes.

Descobert un mecanisme d'inhibició de la via de senyalització Smad

  • Un grup d'investigadors, liderats per Maria Macias, investigadora ICREA de l'IRB Barcelona, detalla el mecanisme que fa servir el factor TGIF1 per inhibir la funció de les proteïnes Smad
  • El treball, que ha utilitzat tècniques de biologia molecular i estructural per estudiar aquesta interacció s'ha publicat a Nucleic Acids Research