Results about: peptide synthesis

Inter- and intra-cellular communication is fundamental for the survival of multi-cellular organisms, and defects in this process are often key features of many diseases. At the molecular level, the basis for information transfer is the formation of complex networks of interacting components.

Desenvolupen una nova classe d’inhibidors covalents per a una proteïna implicada en malalties del cervell

Per a la comunitat científica, la proteïna POP (prolil oligopeptidasa) és un atractiu objectiu terapèutic pel tractament de desordres cognitius i neurodegeneratius.

Investigadors de l’IRB Barcelona aconsegueixen els primers inhibidors de POP irreversibles, selectius i permeables al cervell.