Results about: protein protein interactions

A high resolution description of the structure and dynamics of proteins is a very useful tool to study the properties and the function of these important biomacromolecules and, most importantly, to understand how changes in sequence or environment can lead to disease.

Un pas més cap als fàrmacs controlats per llum

Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) descobreixen més opcions potencials cap a les teràpies foto-commutables al refutar la limitació del disseny

Avenç pioner de la nanoenginyeria química per dissenyar fàrmacs regulats amb llum

Investigadors de l’IRB Barcelona i l’IBEC aconsegueixen molècules fotocommutables (photoswitchable) per controlar de forma remota i no invasiva la interacció entre proteïnes.

Aquestes eines serviran de prototipus per desenvolupar medicaments fotocommutables, el benefici dels quals seria restringir a una regió i temps determinats l’efecte d’un compost, reduint els efectes secundaris en altres regions. 

L’article, portada i “Very Important Paper” d’Angewandte Chemie, és un resultat destacat del projecte europeu “OpticalBullet” finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) en el que col·laboren ambdós instituts.

 

Resolució de les primeres estructures aconseguides amb el sincrotró Alba

L’equip de Joan Roig recull informació tridimensional de complexes de proteïnes involucrats en divisió cel·lular.

L'IRB Barcelona desenvolupa una plataforma pública que permet veure per primer cop en 3D 12.000 interaccions de proteïnes al detall molecular

Els investigadors integren en una única plataforma tota la informació, dispersa en múltiples bases de dades, sobre estructures atòmiques de proteïnes i d’interaccions de proteïnes per a vuit organismes d’interès biomèdic. A més, apliquen un protocol únic de modelatge per homologia.

La nova plataforma, Interactome3D, obté l’aprovació de Nature Methods, la revista que publica el projecte, per l’alta fiabilitat dels resultats que ofereix.