Results about: proteins

Descobert un límit fonamental a l’evolució del codi genètic

Una recerca de l’IRB Barcelona proposa una explicació a per què el codi genètic, el diccionari que usen tots els éssers vius per traduir els gens a proteïnes, va deixar de créixer fa 3.000 milions d’anys.

La raó es troba en l’estructura dels ARN de transferència, les molècules centrals en la traducció de gens a proteïnes.

El codi genètic està limitat als 20 aminoàcids amb què es fan les proteïnes, el número màxim que evita caure en mutacions sistemàtiques, fatals per a la vida.

El descobriment pot ser d’utilitat en biologia sintètica.

La transmissió d'informació a través de proteïnes podria revolucionar el descobriment de fàrmacs

Un treball dels científics Xavier Salvatella i Modesto Orozco a l’IRB Barcelona, revela l’existència d’autopistes d’informació que connecten i correlacionen punts allunyats dins d’una mateixa proteïna.

Publicat a Nature Communications, l’article empeny un camp teòric clau per al descobriment de fàrmacs, ja que permetria descobrir molts més llocs d’ancoratge de fàrmacs en proteïnes d’interès biomèdic.