Results about: quiescent cells

L’intestí té una reserva de cèl·lules mare resistents a quimioteràpia

Es tracta d’un grup petit de cèl·lules mare passives – quiescents- que s’activen en cas de necessitat i tenen el poder de generar tots els tipus cel·lulars de l’intestí.

Les cèl·lules quiescents són rellevants en regeneració de teixits i per la seva participació en tumors.