Results about: Recerca en Directe

L'IRB Barcelona entre els 12 centres de recerca escollits per participar a la fira "Recerca en Directe" 2019

L'Institut oferirà un taller titulat "Desxifrar el codi del càncer"

L'IRB Barcelona participa a la Fira “Recerca en Directe”

Més de 75 cientifics participarán per donar a coneixer els seus projectes de recerca als ciutadans.

L'IRB Barcelona participarà amb el taller "Síntesi de proteïnes: els oòcits de Xenopus”.