Results about: The Barcelona Institute of Science and Technology

Scientists set to become entrepreneurs

IRB Barcelona fosters entrepreneurship among its young scientists. Two postdoctoral fellows tell in vivo about their experience of learning how to deal with markets, patents and venture capitalists. 

BIST i ESADE llancen el curs 'From Science to Business'

L'objectiu és facilitar i acelerar la transferència de tecnologia des dels sis centres BIST cap al mercat.

La Dra. Montserrat Vendrell dirigirà el Barcelona Institute of Science and Technology

La incorporació de la directora general marca la posada en marxa del nou institut, un projecte científic en què conflueixen el CRG, l’ICIQ, l’ICN2, l’ICFO, l’IFAE i l’IRB Barcelona

La seva responsabilitat a partir del setembre serà impulsar estratègies interdisciplinars de recerca, transferència de tecnologia i formació de postgrau internacional dels sis centres que integren l’Institut

El Barcelona Institute s’erigeix des del seu naixement com una de les principals institucions científiques d’Europa i vol contribuir a reforçar el sistema de recerca català

Sis centres de recerca d’excel·lència constitueixen ‘The Barcelona Institute of Science and Technology’ per impulsar un projecte científic comú

El CRG, l’ICIQ, l’ICN2, l’ICFO, l’IFAE i l’IRB Barcelona conflueixen en aquesta nova institució

El Barcelona Institute s’erigeix com una de les principals institucions científiques d’Europa, la quarta en nombre d’ERC grants aconseguides per volum d’investigadors

El patronat el composen fundacions i científics d’alt reconeixement internacional, com Rolf Tarrach, que el presideix, Joan Massagué i Ignacio Cirac, entre d’altres

La nova institució impulsarà estratègies comunes en recerca, transferència de tecnologia i formació de postgrau