Innovation Bridge

Pont d’Innovació

innovation bridge
L’IRB Barcelona vol promoure l’alineació entre ciència, empresa i societat. La secció Pont d’Innovació pretén difondre i facilitar l’accés a oportunitats de formació relacionades amb la transferència tecnològica i la innovació, esdeveniments de treball en xarxa i congressos de partnering que fomentin l’esperit emprenedor i de col·laboració dels nostres membres i antics alumnes.
 
 
 
 
 
 
 

Esdeveniments Anteriors

Dill, 11/02/2020

Dim, 05/05/2020

Dim, 03/31/2020

Dim, 05/07/2019

Dim, 12/11/2018

Div, 11/30/2018

Dim, 10/16/2018

Dill, 06/11/2018

Dim, 06/20/2017

Dill, 05/29/2017

Dim, 05/31/2016

Dim, 06/09/2015

Dill, 10/13/2014

Dill, 06/16/2014