Oportunitats De Concessió De Llicències

2shRNA - shRNAs terapèutics bifuncionals
2shRNA és una nova eina molecular amb la capacitat de lliurar un conjunt de diferents agents terapèutics, en teixits específics: dos shRNAs diferents i fins a tres altres molècules (sondes per a visualització, pèptids senyal o internalitzadors, etc.), multiplicant així les possibles aplicacions terapèutiques.

 

 

 

AgeSTOP – Una nova diana per envelliment
AgeSTOP deriva del descobriment d'una nova funció per a un activador de la transcripció que correlaciona amb l'envelliment cutani. S'han generat evidències que fibroblasts vells expressen reguladors típics de adipogènesi (com la diana en qüestió). La inhibició farmacològica de la diana, per via tòpica, retarda, in-viu, l'envelliment de les cèl·lules de la pell.

 

 

 

Combinació de fàrmacs per a teràpies oncològiques
Nous algorismes bioinformàtics per a analitzar l'efecte sinèrgic de la combinació de fàrmacs per a teràpies oncològiques. Es pot usar en diferents tipus de càncer i està validat in-vivo, en models de càncer de mama.

 

 

 

GATE2BRAIN - Una nova plataforma de llançadores de barrera hematoencefàlica
La tecnologia Gate2Brain consisteix en llançadores peptídiques capaces de transportar càrregues terapèutiques a través de la barrera hematoencefàlica que, altrament, no podrien creuar-la sense ajuda.

 

 

 

CGI - Cancer Genome Interpreter
CGI és una potent eina de bioinformàtica que combina una àmplia experiència de curació i anàlisis computacionals per avaluar tant els significats biològics com clínics d’alteracions en els genomes tumorals. És una gran avantatge com a suport al disseny fonamental de les teràpies oncològiques dirigides per genòmica.

 

 

 

Una visió basada en la química de la salut humana i de les malalties
Nova eina bioinformàtica per predir els efectes secundaris tant positius com negatius d’una determinada molècula. Considera les característiques químiques i biològiques relacionades amb les molècules.

 

 

 

COLOSTAGE – Nou test predictiu de la resposta a fàrmacs en càncer colorectal.
Test predictiu de la resposta a fàrmacs contra TGF-beta en càncer colorectal.