Doctorados Industriales

Doctorados Industriales, és una convocatòria del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, té com a objectiu promoure la formació de doctorat en les empreses mitjançant el cofinançament dels contractes de treball dels qui realitzen estudis de doctorat. Per a afavorir la inserció de personal altament qualificat en el sector empresarial, les tesis doctorals se centren en projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental.

Image: