Gínjol - CERCA

Gínjol és un nou fons de patents creat per CERCA, una organització pertanyent a la Generalitat de Catalunya i que supervisa, dona suport i facilita les activitats dels centres de recerca de Catalunya. L’IRB Barcelona va rebre finançament per als dos projectes presentats pel Departament d'Innovació en la primera convocatòria publicada a finals de 2016. Es van adjudicar dues patents a l’IRB Barcelona en la primera convocatòria de Gínjol: “Mecanisme oncoselectiu per a teràpies gèniques o víriques”, i “Un objectiu nou i prometedor contra la malaltia de l’Alzheimer".

Image: