Iproteos

Iproteos és una empresa biotecnològica centrada en la recerca i el desenvolupament de medicaments de tercera generació basats en peptidomimètics per a malalties humanes. L’estratègia de l’empresa es basa en peptidomimètics, molècules capaces de modular l’activitat d’objectius no medicables, com ara les interaccions proteïna-proteïna (PPI).

Image: